24 juli 2024

Nieuws van het donkere materiefront

Door alle drukte van afgelopen weken is het er niet van gekomen om van alle astronomische nieuws keurig netjes op tijd te melden en veel van het nieuws kwam bij mij terecht in het bakje ‘nog te behandelen’. Veel nieuws had betrekking op donkere materie, dus het is goed om dat eens even kort aan de orde te stellen.

 • Ten eerste is daar het – best wel opmerkelijke – nieuws dat de natuurkundigen van de CRESST-detector, die op zoek is naar directe waarneming van deeltjes donkere materie, het ‘ja, we hebben signalen van donkere materie-kamp’ hebben verlaten en zijn overgestapt naar het ‘nee, we hebben nog helemaal niets van donkere materie gezien-kamp’, dat aangevoerd wordt door de mensen van het LUX-experiment. Bron: The Reference Frame.
 • Dat LUX-experiment, waarbij LUX staat voor Large Underground Xenon, krijgt een nieuwe boost. Het wordt uitgebouwd tot het LUX-Zepelin (LZ) experiment, waarvan deze week bekend werd dat ze extra geld krijgen.

  Credit: LUX Collaboration

  Maakten ze bij LUX gebruik van 250 kg xenon om WIMP’s te detecteren (hierboven de huidige detector), de weakly interactive massive particles, waaruit donkere materie wellicht bestaat, bij LZ gaan ze maar liefst 7000 kg xenon gebruiken. In 2017 moet het allemaal beginnen. Bron: Science Daily.

 • Tot dat genoemde ‘ja, we hebben signalen van donkere materie-kamp’ behoort ook DAMA-LIBRA, een detector die ergens diep onder het Italiaanse San Grasso gebergte te vinden is. Onderzoekers daarvan roepen al 16 jaar dat ze een jaarlijkse cyclus zien van signalen van donkere materie, waarbij ze in de maand mei altijd een piek in het signaal zien, wat volgens hen te wijten is aan de baan van de zon door de Melkweg en de baan van de aarde om de zon heen. Maar nou komt een Britse natuurkundige, Jonathan Davis van Durham University met een geheel andere verklaring: de waargenomen variatie kan verklaard worden door neutronen uit het omringende rotsgesteente, die verstrooid worden door botsingen met muonen en neutrino’s, afkomstig van onder andere de zon. Bron: Physics World.
 • Met de Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02), een enorme detector die aan het internationale ruimtestation ISS vast zit (zie afbeelding), hebben ze géén ‘cutoff’ waargenomen in de positronen en elektronen, die met de AMS-02 gemeten worden.

  De Alpha Magnetic Spectrometer op het ISS. Credit: NASA

  Zo’n cutoff zou een abrupte daling zijn van het gemeten signaal en volgens de theorie zou zo’n cutoff een duidelijk signaal zijn van deeltjes donkere materie die elkaar door annihilatie vernietigen en dan veranderen in positron-elektronparen. Maar ja, géén cutoff dan ook geen donkere materie. Bron: The Reference Frame.

 • Tenslotte nog het bericht dat steeds meer experimenten gaan kijken naar een andere kandidaat voor donkere materie, niet het zware WIMP-deeltje, maar het lichte axion. Het Axion Dark Matter Experiment heeft al axions uitgesloten met massa tussen 1,9 ?eV en 3,53 ?eV. Een nieuwe versie van dat experiment heeft deze week geld toegezegd gekregen Maar er komen ook andere experimenten aan, die gaan jagen op axionen, zoals Casper (Cosmic Axion Spin Precession Experiment) en CAST. Bron: Francis Naukas.
Share

Comments

 1. Dus met andere woorden, ze tasten nog altijd in het duister !

 2. Tasten ze nog in het duister op het terrein van donkere materie? Ja en nee eigenlijk. Ja, voor zover het gaat om de directe detectie van deeltjes donkere materie, dat heeft nog geen resultaten laten zien, behalve dan enkele bovenlimieten voor de massa van de deeltjes. Nee als het gaat om de indirecte waarnemingen aan donkere materie op grote schaal, zoals in clusters van sterrenstelsels. Deze week werd bijvoorbeeld bekend dat men pieken heeft waargenomen in de verdeling van donkere materie in een smalle bestudeerde strook aan de hemel.

 3. Henk+Druiven zegt

  Volgens algemeen geaccepteerde theorieën zou de omgeving van de zon rijk moeten zijn aan donkere materie. Dat is ook de rede dat men op aarde tracht deze materie te detecteren.
  Maar als deze materie aanwezig is dan moet dat ook invloed hebben op de beweging van sterren in de omgeving van de zon (Aangetoond dat dat niet het geval is) of op de beweging van onze planeten (Ook aangetoond dat dat niet het geval is).
  Als je al gelooft in donkere materie zoek het dan niet in de nabijheid van de aarde, want dat is weggegooid geld.

  Groet, Henk.

Speak Your Mind

*