Site pictogram Astroblogs

Is het wel een Higgs boson dat in de LHC is ontdekt?

Meetgegevens van ATLAS en CMS aan het Higgs boson. Credit: CERN.

Op 4 juli 2012 werd bekendgemaakt dat met de ATLAS- en CMS-detectoren van de Large Hadron Collider (LHC) van CERN bij Genève een deeltje met een massa van 125 GeV was ontdekt, dat ‘hoogstwaarschijnlijk het Higgs boson was’ – let op de aanhalingstekens. Er was een voorbehoud, want het ontdekte deeltje leek dan wel op het Higgs boson, het had de kenmerken van het Higgs boson, ‘it walks like a Higgs, looks like a Higgs, and quacks like a Higgs – yeah‘, maar 100% zekerheid was er niet. Een klein jaar later was daar het verlossende woord: het deeltje was wel degelijk een Higgs boson. Maar nu is er opnieuw twijfel bij een klein groepje natuurkundigen, waar Mads Toudal Frandsen (CP3-Origins, Danish Institute for Advanced Study, Denemarken) toe behoort. In dit in Physical Review D gepubliceerde artikel stellen zij op basis van analyse van de meetgegevens van ATLAS en CMS dat de LHC misschien géén Higgs deeltje heeft opgehoest, maar een zogeheten techni-Higgs deeltje, eigenlijk geen echt elementair deeltje, maar een compositie van twee techni-quarks. Die quarks zouden aan elkaar gebonden zijn door een vijfde natuurkracht, een nieuwe kracht bovenop de vier bekende natuurkrachten sterke, elektromagnetische, zwakke en gravitationele wisselwerking, de technicolor kracht. Dat is een kracht die niet past binnen het Standaard Model voor de elementaire deeltjes, het model waar het Higgs boson wel in past. Met deze kracht zouden behalve techni-Higgs deeltjes ook andere deeltjes kunnen worden gevormd, die de donkere materie zouden kunnen vormen.

Wat zag de LHC: een Higgs of een techni-Higgs deeltje? Credit: CERN.

Voor de duidelijkheid: de onderzoekers zeggen dat het deeltje dat de LHC vond een Higgs boson zou kunnen zijn, maar het zou ook zo’n techni-Higgs meson kunnen zijn. Meer metingen zouden moeten uitwijzen welk van de twee modellen juist is. De Spaanse natuurkundige Francis Naukas (Francis (th)E Mule) denkt dat Frandsen en zijn team niet gelijk hebben, dit op basis van toepassing van Ockham’s Scheermes én het feit dat de LHC tot nu toe geen techni-pionen heeft gevonden, een consequentie van het bestaan van de technicolor kracht. Wordt vervolgd. Bron: Eurekalert + Francis Naukas.

Mobiele versie afsluiten