19 juli 2024

NASA laat CO2-uitstoot vanuit de ruimte zien

Credit: NASA

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft voor het eerst beelden vrijgegeven van de CO2-uitstoot in onze atmosfeer. De foto’s bevatten informatie die de OCO2-satelliet verzameld heeft van augustus tot oktober 2014. Ze laten een hogere concentratie van het broeikasgas zien in het zuidelijke halfrond.

Volgens een eerste analyse zijn die vooral het gevolg van de seizoensgebonden verbranding van savannes en bossen voor landbouw. Een typische karwei tijdens de lente in landen in het zuiden waarbij CO2 vrijkomt.De OCO2-satelliet, die in juli gelanceerd werd, spoort CO2-concentraties van alle bronnen op, ook van die die door de mens zijn uitgestoten. Vorig jaar bereikte de uitstoot van broeikasgassen een nieuw record. De stijging lijkt het gevolg te zijn van de daling van de hoeveelheid CO2 dat wordt opgenomen door planeten e.d., terwijl de uitstoot van dat gas door de mens blijft stijgen.De OCO2-satelliet werd op 2 juli j.l. de ruimte ingeschoten. De satelliet vliegt in een bijna polaire baan op 705 kilometer hoogte. Met de gegevens hoopt de NASA de betrouwbaarheid van de huidige klimaatmodellen te verbeteren. De data zijn ook belangrijk om de wereldwijde koolstofcyclus te monitoren.Hieronder zie je een ouder filmpje, die met gegevens van andere satellieten is gemaakt, waarin de CO2-uitstoot in de loop van een jaar wordt weergegeven:

En dan nog een filmpje over de OCO2-satelliet:

Share

Speak Your Mind

*