Site pictogram Astroblogs

2014 was het warmste jaar ooit gemeten

Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center

2014 blijkt uit metingen van de NASA en de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) het warmste jaar te zijn dat ooit is gemeten, sinds het begin van de metingen in 1880. Het gaat om de gemiddelde temperatuur over de gehele aarde en die was in 2014 0,69 °C hoger dan het gemiddelde van de twintigste eeuw, welke 14 °C bedraagt. Sinds 1880 is de temperatuur gemiddeld op aarde met 0,8 °C gestegen. In vijf afzonderlijke maanden werd ook het record van hoogste gemiddelde temperatuur gebroken, in mei, juni, augustus, september en december. Negen van de tien jaren waarin het globale temperatuursrecord werd verbroken vonden na 2000 plaats, het jaar 1998 maakt de top 10 compleet. Er is in 2014 ook een ander record verbroken, namelijk de hoeveelheid gemeten kooldioxide. Voor het eerst werd de grens van 400 deeltjes CO2 per miljoen deeltjes gemeten.

Credit: Mauna Loa Observatory

Wetenschappers denken dat de globale opwarming komt door het broeikaseffect, welke veroorzaakt worden door een uitstoot van broeikasgassen. In 2015 wordt een El Niá±o verwacht en men denkt dat 2015 nóg warmer zal worden dan voorgaande jaren. Uitzondering in de trend van stijgende temperaturen in 2014 vormde Noord-Amerika, dat dankzij de strenge winter van 2013-2014 juist kouder was, hetgeen je aan de blauwe plek op de bovenste afbeelding ziet. Hieronder een video over de metingen door de NASA en NOAA.

Bron: Space.com + NASA.

Mobiele versie afsluiten