22 juli 2024

Meer aanwijzingen gevonden voor grondwater op Mars

Waarnemingen aan de Firsoff krater op Mars. Credit: Pondrelli et al. and GSA Bulletin


Waarnemingen aan zogeheten Equatorial Layered Deposits (ELD’s) in de Firsoff krater in het Arabia Terra gebied op Mars hebben Monica Pondrelli (Universitá  d’Annunzio, Pescara, Italië) en haar collega’s aanwijzingen geleverd voor de aanwezigheid van grondwater op Mars. De ELD’s – sedimentslagen rondom de evenaar van Mars – bestaan uit verschillende formaties, zoals op terpen lijkende verhogingen, platte afzettingslagen en duinenvelden. Pondrelli’s team denkt dat schommelingen in het ter plaatse aanwezige grondwater zorgt voor de formaties. Via scheuren dringt het grondwater naar boven, waar het door indamping kan neerslaan als evaporiet. Men denkt dat er een soort van hydrologische cyclus aan de gang is op Mars, waardoor op geregelde tijden water boven het vriespunt aan de oppervlakte kan komen. In het onlangs gepubliceerde vakartikel Equatorial layered deposits in Arabia Terra, Mars: Facies and process variability schrijven Pondrelli en haar collega’s dat bij vergelijkbare omgevingen op aarde de voorwaarden gunstig waren voor micro-organismen. Voor de studie is gebruik gemaakt van gegevens van de Context Camera (CTX) en Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM) van de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) van de NASA. De studie sluit aan bij eerdere aanwijzingen die gevonden zijn voor grondwater in de McLaughlin krater op Mars. Bron: Science Daily.

Share

Speak Your Mind

*