24 juli 2024

Zeezout aan het oppervlak van de Jupitermaan Europa

credit: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute

Laboratoriumexperimenten hebben uitgewezen dat het donkere materiaal dat aan het oppervlak van de Jupitermaan Europa gevonden kan worden, vermoedelijk zeezout is. Als gevolg van de krachtige straling van Jupiter is dit zeezout vervolgens van kleur veranderd – van licht naar donker. De aanwezigheid van zout aan het oppervlak van Europa vormt een aanwijzing dat de oceaan onder de ijskorst in wisselwerking staat met de rotsige zeebodem – een belangrijk gegeven bij het bepalen van de levensvatbaarheid van Europa. Bij voorgaande studies dachten astronomen dat het donkere materiaal zou bestaan uit zwavel- en magnesiumverbindingen. Nu heeft men getracht daar uitsluitsel over te vinden. Men heeft eerst het spectrum (de “vingerafdruk” in licht) van het donkere materiaal op Europa gemeten en vervolgens keukenzout in een speciale laboratoriumopstelling blootgesteld aan de omstandigheden op Europa, inclusief het krachtige stralingsveld. Na verloop van tijd bleek het zout te verkleuren en een spectrum te krijgen dat overeenkomt met het gemeten spectrum op Europa.

Bron: NASA

Share

Speak Your Mind

*