20 juni 2024

Telescope Array in Utah wil uitbreiden

Een van de scintillatiedetectoren van de Telescope Array. (Credit: University of Utah)

De University of Utah heeft plannen voor een grootschalige uitbreiding van de Telescope Array – een observatorium voor energierijke kosmische straling dat uit honderden detectoren bestaat, verspreid over een groot gebied ten westen van Delta, Utah. De uitbreiding zou een verviervoudiging betekenen voor de totale oppervlakte van het observatorium, dat daarmee ongeveer even gevoelig wordt als het vergelijkbare Pierre Auger Observatory in Argentinië. Kosmsiche straling bestaat uit energierijke elektrisch geladen deeltjes uit het heelal – voornamelijk protonen en elektronen. Sommige kosmische-stralingsdeeltjes hebben een onvoorstelbaar hoge energie; de herkomst van deze UHECR’s (ultra-high-energy cosmic rays) is een raadsel. Met de Telescope Array – een gezamelijk project van Amerikaanse en Japanse onderzoekers – is vorig jaar wel ontdekt dat er verhoudingsgewijs veel van deze UHECR’s afkomstig zijn uit een relatief klein gebied aan de hemel, ten zuiden van de Grote Beer. Met de uitbreiding van de Telescope Array zal het mogelijk zijn deze hot spot in detail te bestuderen, zodat het raadsel van de extreem energierijke kosmische deeltjes misschien voorgoed kan worden opgelost. Een groot deel van de benodigde 6,4 miljoen dollar is al toegezegd door Japan; de University of Utah hoopt begin volgend jaar de rest van het geld bijeen te hebben. Bron: Astronomie.nl.

Share

Speak Your Mind

*