21 juni 2024

IceCube ontdekt kosmisch neutrino met de hoogste energie ooit waargenomen

Credit: IceCube Collaboration.

Ze hadden met de IceCube detector – een enorme neutrinodetector in een blok ijs van 1 km³ in de Zuidpool – al neutrino’s ontdekt met enorm hoge energieën, eerst een neutrino genaamd ‘Bert’ met een energie van 1.040 TeV (=1,04 peta electronvolt), toen ‘Ernie’ met een energie van 1.140 TeV (=1,14 PeV) en tenslotte ‘Big Bird’ (bij ons noemen we die vogel Pino), die 2 PeV op de weegschaal telde – alle drie vermoedelijk geproduceerd door een ‘blazar’, een quasar wiens jet of straalstroom direct naar de aarde is gericht. Onlangs werd op de 34e International Cosmic Ray Conference (ICRC 2015) in Den Haag in deze presentatie door door Leif Rá¤del bekendgemaakt dat het drietal overtroffen is. Op 11 juni 2014 schijnen de sensoren van de IceCube detector een neutrino te hebben waargenomen dat een energie van 2,6 PeV ± 0,3 had, hierboven een afbeelding van de 5160 sensoren bij de passage van de recordbreker, sensoren die oplichten als een passerend neutrino in reactie komt met het omringende ijs. Hamvraag die nou overal gesteld wordt: hoe gaat dit neutrino worden genoemd? Elmo, Cookiemonster, Grover? Wie ’t weet mag het zeggen. 😀

De bovenzijde van de IceCube detector op de Zuidpool met Noorderlicht eh.. sorry Zuiderlicht. Credit: IceCube/NSF

Bron: IceCube.

[Update 11 augustus 11.30 uur] Over de naam van het ontdekte neutrino: Francis Naukas meldt dat ‘ie Muppet wordt genoemd. Hij heeft ook een kaartje gepubliceerd, waarop met een rode ster de vermoedelijke oorsprong van het neutrino aan de hemel aangegeven wordt – rechte klimming 110,34º en declinatie 11,48º. Mmmmm, is daar ook een blazar?

Credit: IceCube/NSF


Bron: Francis Naukas.

Share

Comments

  1. Gezien de neutrino door IceCube gevonden is stel ik voor om deze, zeer passend en voor degene die weten waar ik het over heb ook zeer actueel weer, NWA te noemen. Neutrino With Attitude………maar wellicht begeef ik mij dan op glad ijs. Een kubieke kilometer glad ijs 😉

    Weltrusten allen. Ook voor mij zit de vakantie erop, morgen weer aan het werk!

  2. Helaas, geen NWA. Neutrino schijnt Muppet te worden genoemd, hetgeen ik zojuist in een update heb gemeld. Alvast voor morgen: werk ze weer. Zal wel wennen zijn. 🙂

Speak Your Mind

*