27 februari 2024

XENON100 sluit waargenomen jaarlijkse variatie van donkere materie uit

De metingen van XENON100 (in blauw) sluiten de jaarlijkse variatie van donkere materie, zoals waargenomen door DAMA/LIBEA (in roze) uit. Credit: Xenon Collaboration

Sinds 1998 wordt door het team natuurkundigen verbonden aan de Chinees-Italiaanse DAMA/LIBRA detector onder het Italiaanse San Grasso gebergte gezegd dat ze signalen hebben gevonden die volgens hen afkomstig zijn van donkere materie en die een jaarlijks terugkerende variatie vertoond, die te maken heeft met de beweging van de aarde door het galactische veld van donkere materie. Deze week lijkt het doek echter gevallen te zijn voor deze claim, want met de veel krachtiger XENON100 detector – óók te vinden onder de rotsen van dat Italiaanse gebergte – is naar hetzelfde signaal en dezelfde ‘jaarlijkse modulatie’ gezocht, zoals de variatie ook wel wordt genoemd, en die is niet gevonden. Het DAMA/LIBRA team gaat in haar claim uit van deeltjes donkere materie die ‘leptofiel’ zijn, d.w.z. die zwakjes kunnen reageren met elektronen, de lichtste leptonen. Meer conventionele modellen van donkere materie, zoals de supersymmetrische modellen, gaan er van uit dat ze zwak met de kernen van atomen reageren en niet met elektronen. Uit de vandaag in Science gepubliceerde meetgegevens van XENON100 blijkt nu dat het leptofiele model niet juist is. De gebruikte gegevens zijn overigens al vrij oud, de metingen werden gedurende zeventig dagen tussen april en augustus 2011 gedaan. Inmiddels is de veel krachtiger XENON1T in gebruik genomen, die 20 keer groter en 100 keer krachtiger is dan XENON100 en daarmee hoopt men niet alleen modellen van donkere materie uit te sluiten, maar ook zelf signalen van donkere materie te vinden. Wordt vervolgd! Bron: Eurekalert + Francis Naukas.
[Update 21.00 uur]
In hetzelfde nummer van Science van vandaag staat een artikel over donkere energie en wel over een experiment, waaruit blijkt dat de zogeheten kameleondeeltjes, die een verklaring zouden kunnen zijn voor donkere energie, niet bestaan. Maar ik hoef daarvoor alleen te verwijzen naar m’n blog van 21 februari, waarin al op dit experiment wordt gewezen. 😀

Share

Speak Your Mind

*