21 mei 2024

Infrarode boeggolven verraden wegloopsterren

Drie van de infrarode boeggolven die ontdekt zijn door de Spitzer Space Telescope. (Credit: NASA/JPL-Caltech/University of Wyoming)

Sterrenkundigen hebben tientallen tot dusver onbekende ‘wegloopsterren’ ontdekt: sterren die met snelheden van zo’n 30 kilometer per seconde door het Melkwegstelsel bewegen – veel sneller dan de sterren in hun omgeving.

Wegloopsterren (runaway stars) kunnen op twee verschillende manieren ontstaan: door onderlinge zwaartekrachtsstoringen van sterren in een compacte sterrenhoop, waarbij één ster wordt weggeslingerd, of door de supernova-explosie van een ster in een dubbelstersysteem, waarbij de begeleider met hoge snelheid wegvliegt. Vermoedelijk spelen beide processen een rol. De nieuwe wegloopsterren verraden hun bestaan door de boeggolven die ze creëren in de interstellaire ruimte. Die boeggolven (vergelijkbaar met de boeggolf van een schip) bestaan uit opeengeveegd gas dat als gevolg van de toegenomen temperatuur infraroodstraling uitzendt. In oude waarnemingen van de Amerikaanse infraroodruimtetelescoop Spitzer zijn ruim 200 tot nu toe onbekende boogvormige infraroodbronnen gevonden. Vervolgwaarnemingen met het Wyoming InfraRed Observatory (WIRO) brachten het bestaan van zware sterren aan het licht in 80 van die boogvormige structuren. In die gevallen gaat het dus vrijwel zeker om boeggolven, veroorzaakt door de hoge snelheid van die sterren. Bron: Astronomie.nl.

Share

Speak Your Mind

*