Site pictogram Astroblogs

2015 was het warmste jaar ooit sinds het begin van de temperatuursregistratie

Credits: Scientific Visualization Studio/Goddard Space Flight Center

Afgelopen week kwamen wetenschappers van NASA en de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) met de cijfers van de gemeten oppervlaktetemperatuur op aarde en daaruit blijkt dat 2015 het warmste jaar ooit is sinds we de temperatuur zijn gaan registreren. De temperatuur wordt wereldwijd door zo’n 6300 meteorologische weerstations continue en automatisch gemeten en uit de gegevens blijkt dat de gemiddelde temperatuur op aarde in 2015 0,87 °C warmer was dan de norm, dat is het gemiddelde in de periode 1951-1980 – een record. Vorige recordhouder was 2014, toen de temperatuur 0,74 °C boven het gemiddelde lag. De wetenschappelijke wereldwijde registratie van de temperatuur startte in 1880 en vergeleken met dat jaar was het in 2015 meer dan een graad warmer. Hieronder een video, waarin de toename van de temperatuur gevisualiseerd wordt. Met blauw zie je in de video de gebieden waar het kouder was dan de gemiddelde temperatuur in de periode 1951-1980, met rood waar het warmer was.

Je ziet dat de opwarming vooral de laatste jaren plaatsvindt, iets wat geen nieuws meer mag worden genoemd. Van de 16 warmste jaren sinds 1880 vallen er 15 in de periode vanaf 2001. In de grafiek hieronder zie je het verschil van de gemiddelde jaartemperaturen vanaf 1950 ten opzichte van het gemiddelde in de periode 1951-1980. Hierin zijn ook de jaren waarin de El Niño en de La Niña jaren verwerkt, waarin de temperatuur extra toeneemt. De grote El Niño die nu gaande is moet nog z’n uitwerking krijgen in de cijfers over 2016, een jaar dat naar alle verwachting opnieuw records zal gaan breken.

Credit: NOAA

Bij de grote klimaattop in Parijs zijn kortgeleden afspraken gemaakt over de beheersing van de stijging van de temperatuur op aarde. Laten we hopen dat de afspraken snel zullen worden nagekomen, want de nu gepresenteerde cijfers spreken boekdelen. Bron: NASA + Earth Observatory.’

Mobiele versie afsluiten