19 juli 2024

Aarde-achtige exoplaneten hebben ook een aarde-achtige structuur

Credit: M. Weiss/CfA

Ieder kind heeft op school geleerd over de structuur van de aarde, die is opgebouwd uit een een kern, een mantel en een korst. Maar is deze structuur universeel? Hebben rotsachtige planeten die rondom andere sterren draaien ook een structuur met drie lagen? Het antwoord daarop lijkt “ja” te zijn.Om dit vraagstuk te beantwoorden hebben onderzoekers van Harvard gebruikgemaakt van een computermodel dat Preliminary Reference Earth Model (PREM) wordt genoemd en beschouwd wordt als hét standaardmodel voor het aardse inwendige. Ze hebben het model aangepast om te kunnen voorzien in verschillende massa’s en samenstellingen en vervolgens toegepast op zes rotsachtige exoplaneten waarvan zowel de massa als de omvang heel precies gemeten zijn.Het blijkt dat deze planeten, ondanks hun verschillen met de aarde, allemaal een metalen kern zouden moeten hebben met daarin 30 procent van de totale massa (ook bij de aarde bevindt één-derde van de totale massa zich in de ijzer/nikkelkern). De rest van de planeten zou dan uit een mantel en een korst moeten bestaan. De nieuwe computercode kan ook toegepast worden op kleinere, ijzige objecten zoals Pluto. Bij het computermodel wordt er wél vanuit gegaan dat verre exoplaneten een vergelijkbare samenstelling hebben als de aarde, waarbij je moet denken aan de relatieve verhouding tussen chemische elementen zoals ijzer, magnesium, silicium en zuurstof. Echter, planeten die ontstaan in meer metaalrijke gebieden in het melkwegstelsel zouden een andere samenstelling moeten hebben en dus wellicht een andere structuur bevatten. De betrokken onderzoekers gaan het computermodel nu aanpassen om ook in die gevallen iets zinnigs te kunnen zeggen over de samenstelling van die planeten. Bron: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Share

Speak Your Mind

*