28 februari 2024

Stervorming in de onzichtbare buitendelen van spiraalstelsels

Credit: NASA/JPL-Caltech/Carnegie Observatories/WSRT

Gebieden met stervorming kunnen grofweg in drie categorieën verdeeld worden, met de gasdichtheid als bepalende factor. In gebieden met een redelijk hoge dichtheid, waarin het gas vooral in moleculaire vorm i.p.v. atomaire vorm kan worden aangetroffen, bestaat er een directe correlatie tussen de hoeveelheid sterren die geboren worden en de dichtheid van het aanwezige gas.In gebieden met een zeer hoge dichtheid, die vaak bij starbursts en galactische samensmeltingen gevonden worden, is de hoeveelheid sterren die geboren worden t.o.v. de totale massa van het aanwezige gas nóg hoger. Maar hoe zit het bij stervorming in gebieden met een lage dichtheid? Bestaat er ook dan een correlatie tussen de totale hoeveelheid gas en de stervormingsactiviteit? Dat was helemaal nog niet bekend!Gebieden met een lage dichtheid zijn echter belangrijk: ze kunnen zich over een groot gedeelte van het sterrenstelsel uitstrekken, vaak ver buiten de optische schijf. Recent zijn gevoelige zoektochten gestart naar het moleculaire gas in de buitendelen van stervormende sterrenstelsels. Daarnaast hebben UV-surveys ook het kenmerkende ultraviolette licht opgevangen van jonge sterren die zich op grote afstand van de kern van een sterrenstelsel bevinden, soms wel vier (!) keer verder dan de rand van de optische sterrenschijf (o.a. bij het dwergspiraalstelsel met als catalogusnummer NGC 4625).Het blijkt dat (meestal) ook in die gevallen een vergelijkbare correlatie bestaat tussen de mate van stervorming en het aanwezige gas. Dat betekent dat ook die, relatief eenzame, jonge sterren op soortgelijke wijze gevormd zijn als hun soortgenoten in de binnendelen van het sterrenstelsel. Soms gaat die vlieger echter niet op: in sommige gebieden met een lage gasdichtheid is de stervorming veel hoger dan zou moeten. Hoe dat precies kan, zullen nog gevoeliger vervolgonderzoeken moeten vaststellen. Bron: Smithsonian Astrophysical Observatory.

Share

Comments

  1. je zou bijna gaan hopen dat er eens iemand op het idee kwam een macro-voorzetlens te gaan gebruiken, zodat we eindelijk eens iets nieuws te zien krijgen in onze eigen melkweg.

Speak Your Mind

*