Site pictogram Astroblogs

Planeten zoals Venus kunnen water in oceanen en atmosfeer kwijtraken door elektrisch veld

Credit: ESA–C. Carreau

Onderzoek met ESA’s Venus Express sonde heeft laten zien dat de planeet Venus beschikt over een elektrisch veld, een  veld dat in staat is om de ´zusterplaneet´ van de Aarde van het water te ontdoen dat in z´n dichte atmosfeer heeft gezeten en dat vroeger wellicht tot een oceaan op de planeet behoorde. Venus heeft nu geen oceanen en da´s logisch als je weet dat de temperatuur aan de oppervlakte 460 °C bedraagt, het gevolg van het broeikaseffect en hoog genoeg om lood te laten smelten. Toch zijn er aanwijzingen dat de tweede planeet vanaf de zon vroeger wel een oceaan had. Bij dergelijke hoge temperaturen moet het water verdampt zijn, maar dan zou je ´t in de atmosfeer moeten aantreffen. Dat is niet het geval, want uit onderzoek blijkt dat de atmosfeer van Venus 10.000 tot 100.000 keer minder water bevat dan de aardse atmosfeer. Als daar het water ook niet is, waar is het dan gebleven?

Credits: NASA/Goddard/Conceptual Image Lab, Brian Monroe

Aha, daar komt het elektrische veld om de hoek kijken. Metingen met de elektron spectrometer, dat deel uitmaakt van het ASPERA-4 instrument aan boord van de Venus Express, blijkt Venus een krachtig elektrisch veld te hebben met een potentiaal van 10 V, vijf keer meer dan wat men had verwacht en ook vijf keer zo sterk als het elektrisch veld van aarde en Mars. De verdampte watermoleculen (H2O) vallen hoog in de atmosfeer van Venus onder invloed van de zonnewind uiteen in waterstof- en zuurstofionen. De waterstofkernen (protonen) zijn licht genoeg om gemakkelijk aan de zwaartekracht van de planeet te ontsnappen. Nu blijkt dat Venus door die ‘elektrische wind’ ook de zwaardere zuurstofionen verliest.

Impressie van elektrische winden bij Venus. Credits: NASA/Goddard/Conceptual Image Lab, Krystofer Kim

Terwijl de protonen en ionen (hierboven in blauw aangegeven) door de zwaartekracht aangetrokken worden en in de atmosfeer blijven, kunnen de lichtere elektronen (in rood) veel gemakkelijker hoger in de atmosfeer terechtkomen. Tussen de negatief geladen elektronen en de positief geladen protonen en elektronen blijft de elektromagnetische wisselwerking van kracht en dat resulteert in het elektrische veld, dat Venus omgeeftHieronder een video hierover.

Bron: NASA + ESA.

Mobiele versie afsluiten