23 mei 2024

Marsdampkring moet vroeger relatief zuurstofrijk zijn geweest

De mangaanoxiden zijn door Curiosity aangetroffen op een locatie die Windjana wordt genoemd. Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Chemicaliën die door de Marsrover Curiosity zijn aangetroffen in rotsen lijken te suggereren dat de Rode Planeet ooit meer zuurstof in zijn dampkring moet hebben gehad dan vandaag de dag. Onderzoekers hebben namelijk het stofje mangaanoxide geïdentificeerd in een monster dat door Curiosity is verzameld. Die substantie kan op aarde alleen ontstaan door reacties met zuurstof, of door microben. Nu lijken microben op dit moment wat vergezocht voor het mangaanoxide op Mars, zodat één mogelijkheid overblijft: de dampkring van Mars moet vroeger relatief zuurstofrijk zijn geweest. Bovendien kan mangaanoxide alleen ontstaan in de aanwezigheid van water. Hier op aarde werd mangaanoxide pas in grote hoeveelheden geproduceerd nadat het zuurstofgehalte in de dampkring enorm was toegenomen (hetgeen het gevolg was fotosynthetiserende microben). Maar als we microben even buiten beschouwing laten, hoe kan de jonge planeet Mars dan zo zuurstofrijk zijn geweest? Het is mogelijk dat het verdwijnen van het magnetische veld van Mars hiervoor verantwoordelijk is geweest. Zonder dat beschermende schild had kosmische straling vrij spel, waardoor watermoleculen zijn gaan ioniseren. Daarbij splitsen watermoleculen zich in waterstof- en zuurstofionen. Als gevolg van de lage zwaartekracht van Mars zal het lichte waterstofgas ontsnappen en de ruimte in vliegen. Het achtergebleven zuurstof zal dan gaan reageren met rotsen, waarbij het karakteristieke rode stof is gevormd waarmee de Rode Planeet bedekt wordt. Het grootste deel van dat stof heeft niet heel veel zuurstof nodig om te vormen, maar dat ligt bij mangaanoxide dus anders. Overigens zijn onderzoekers verre van zeker dat bovenstaand scenario ook precies zal kloppen. Mars is en blijft een mysterieuze wereld waarin processen wel eens heel anders kunnen verlopen dan op aarde! Bron: NASA.

Share

Comments

  1. Wybren de Jong zegt

    En als we microben nu wel tot de beschouwing toelaten en de hypothese opstellen dat dit mangaanoxide is gevormd door microben van Mars. Is er dan een manier waarop Curiosity die hypothese zou kunnen falsifiëren?
    M.a.w. wat zouden we nog meer verwachten aan stofjes/elementen als microben de oorzaak zijn?

Speak Your Mind

*