23 mei 2024

Gebied rondom het centrum Melkweg blijkt een grote leegte van jonge sterren te bevatten

Voorstelling van Cepheïden in de Melkweg, weergegeven door de blauwe stippen. Ze komen wel voor in het middelste deel van de Melkweg en buiten een straal van 8000 lichtjaar. Het gebied ertussen kent echter bijna geen Cepheïden. Credit: The University of Tokyo

Onderzoek van Japanse, Zuid-Afrikaanse en Italiaanse sterrenkundigen, die onder leiding stonden van prof. Noriyuki Matsunaga (Universiteit van Tokio), laat zien dat een enorm gebied rondom het centrale deel van het Melkwegstelsel vergeven is van jonge sterren. Op het centrum zelf na komen in een gebied tot 8000 lichtjaar van het centrum bijna geen jonge sterren voor. Het team van Matsunaga komt tot deze conclusie na onderzoek van Cepheïden, pulserende veranderlijke sterren, wiens periode een maat is voor hun absolute lichtkracht en die daarmee een betrouwbare afstandsindicator zijn. Cepheïden zijn jong – tussen 10 en 300 miljoen jaar oud, de zon is 4,6 miljard jaar oud – en daarmee zijn ze ook een indicator voor het aanwezig zijn van jonge sterren. In het gebied tot 150 lichtjaar van Sagittarius A* (afgekort Sgr A*, het superzware zwarte gat in de kern van de Melkweg) komen wel Cepheïden voor. Maar in de zogeheten Extreme Inner Disk, een gebied tot 8000 lichtjaar verwijderd van Sgr A*, blijken geen Cepheïden voor te komen. Sterren in dat gebied zijn moeilijk waar te nemen door hinder van tussenliggende stofwolken, maar dankzij waarnemingen in het nabije infraroodlicht met een Japans-Zuid-Afrikaanse telescoop in Sutherland (Z-Afr.) kon men het gebied toch onderzoeken. Daardoor kon men zien dat er geen Cepheïden voorkomen, een indicatie dat er al honderden miljoenen jaren lang geen nieuwe sterren worden geboren. Het vakartikel zal binnenkort worden gepubliceerd in de Monthly Notices of the Royal Astronomical. Bron: Royal Astronomical Society.

Share

Speak Your Mind

*