Site pictogram Astroblogs

Waterrijke exoplaneten zijn algemeen bij rode dwergsterren

This artist's impression shows two Earth-sized worlds passing in front of their parent red dwarf star, which is much smaller and cooler than our Sun. The star and its orbiting planets TRAPPIST-1b and TRAPPIST-1c reside 40 light-years away. The planets are between 20 and 100 times closer to their star than Earth is to the Sun. Researchers think that at least one of the planets, and possibly both, may be within the star's habitable zone, where moderate temperatures could allow for liquid water on the surface. Hubble looked for evidence of extended atmospheres around both planets and didn't find anything. Link: NASA Press release. Credit: NASA/ESA/G. Bacon (STScl)

Artist's view of planets transiting red dwarf star in TRAPPIST-1

Credit: NASA/ESA/G. Bacon (STScl)

Computersimulaties die zijn uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Bern hebben uitgewezen dat rotsplaneten bij rode dwergsterren zoals Proxima Centauri meestal ongeveer zo groot als de aarde zijn en heel veel water bevatten.

Afgelopen augustus werd de ontdekking bekend gemaakt van een rotsachtige exoplaneet in de leefbare zone van Proxima Centauri, de dichtstbijzijnde ster tot de zon. Eerder dit jaar werd al een vergelijkbare planeet aangetroffen bij een ster met nog minder massa (Trappist-1), hetgeen betekent dat rode dwergen (sterren met weinig massa) wellicht een grote populatie aarde-achtige planeten kunnen herbergen.

Hoe zouden deze planeten eruit zien? Wat zou hun samenstelling kunnen zijn? Om dit te achterhalen hebben astronomen een computersimulatie ontwikkelt waarin het ontstaan van planeten bij sterren met minder dan 0,1 zonnemassa’s wordt gesimuleerd. Het blijkt dat rotsplaneten in de leefbare zone algemeen zijn moeten zijn bij rode dwergen, meestal met een straal van 0,5 tot 1,5 aardes, maar met een piek rond één aardstraal.

Bovendien blijken deze planeten soms wel voor 20 procent uit water te bestaan – de aarde bestaat voor slechts 0,02 procent uit water! Dat betekent dat dergelijke planeten oceanen van honderden kilometers diep kunnen hebben, waarbij de bodem van de oceanen als gevolg van de druk uit ijs zullen bestaan.

Maar hoe leefbaar zullen deze planeten zijn? Water is immers het belangrijkste ingrediënt voor het leven zoals wij dat kennen. Dat valt wellicht tegen: het blijkt dat té veel water slecht nieuws is voor de leefbaarheid van een planeet, omdat het reguleren van de oppervlaktetemperatuur zo wordt bemoeilijkt.

Bron: Universität Bern

Mobiele versie afsluiten