20 juni 2024

Zo ziet de kaart van de natuurkunde er uit

kaart_natuurkunde

Credit: Dominic Walliman/YouTube

De natuurkunde is de tak van de exacte wetenschappen, die zich over tal van onderwerpen uitstrekt – volgens de beschrijving op Wikipedia is het ‘de tak van wetenschap die algemene eigenschappen van materie, straling en energie onderzoekt en beschrijft, zoals kracht, evenwicht en beweging, fasen en faseovergangen, straling, warmte, licht, geluid, magnetisme en elektriciteit, voor zover hierbij geen scheikundige veranderingen optreden’. Diezelfde Wikipedia-pagina laat 25 vakgebieden binnen de natuurkunde zien, een duidelijke maat voor de omvang en complexiteit van de hedendaagse natuurkunde. De natuurkundige Dominic Walliman heeft een dappere en volgens mij ook geslaagde poging gedaan om in een animatie van ruim acht minuten al die onderdelen van de natuurkunde te beschrijven en aan elkaar te koppelen. Kijk en oordeel zelf.

Bron: Gizmodo.

Share

Speak Your Mind

*