18 mei 2024

Heeft Mars een watertekort?

Gevormd door water? Credit: NASA/JPL/University of Arizona

Mars blijkt een flink watertekort te hebben. Dat betekent dat we de vroege geschiedenis van de Rode Planeet wellicht helemaal verkeerd ingeschat hebben. Het is ook mogelijk dat een gigantische hoeveelheid water onder het oppervlak ligt opgeslagen.

Er is voldoende bewijs dat de planeet Mars ooit behoorlijk nat moet zijn geweest. Overal vind je immers restanten van rivieren, meren en overstromingen. Maar waar is dat water gebleven? De MAVEN-ruimtesonde (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) is naar de planeet gestuurd om dit te onderzoeken.

Sinds de aankomst in 2014 heeft de ruimtesonde gemeten hoeveel atmosfeer dagelijks verloren gaat. Aan de hand daarvan kun je berekenen hoeveel atmosfeer de planeet vroeger gehad moet hebben. Het blijkt dat de Rode Planeet zo’n vier miljard jaar geleden een luchtdruk gehad moet hebben die hoger was dan de huidige luchtdruk op aarde. Dat vormt een groot contrast met de huidige luchtdruk op Mars, die slechts één procent die van de aarde bedraagt.

Uit metingen en berekeningen is ook gebleken dat Mars vroeger voldoende water moet hebben gehad om een wereldwijde oceaan van een paar meter diepte te vormen. Nou lijkt dat heel wat, maar het is onvoldoende om alle door water gesculptuurde stucturen op de Rode Planeet te verklaren. Hiertoe is een veel diepere oceaan van honderden meters diep noodzakelijk.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat de jonge planeet Mars helemaal niet op de aarde heeft geleken, zonder oceanen dus. In plaats daarvan zou de planeet koud en droog geweest kunnen zijn, waarbij beken en rivieren onder een ijskap gestroomd hebben in plaats van aan het oppervlak. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk om hier uitsluitsel over te geven.

Overigens is het grootste deel van de dampkring van Mars (en dus ook van het water) verdwenen onder invloed van de zonnewind. Mars heeft immers geen magnetisch veld (meer) dat als schild kan dienen!

Bron: New Scientist

Share

Comments

  1. Je hebt een tekort als er op een gegeven moment van iets minder is dan een bepaalde norm. Op Mars is er kennelijk een watertekort. Is dan bekend wat de norm is voor water op Mars? Is er een hoeveelheid die wel normaal zou zijn en waar zou die norm dan weer op gebaseerd zijn? Vragen die bij mij rijzen n.a.v. de blog.

    • Olaf van Kooten zegt

      Aan de hand van de huidige gemeten hoeveelheid water, gecombineerd met metingen van MAVEN, heeft men kunnen terugberekenen hoeveel water er vroeger aanwezig moet zijn geweest. Dat blijkt onvoldoende te zijn om de watergerelateerde kenmerken van Mars te verklaren. Zo heb ik de bron althans begrepen.

  2. Marcelleke zegt

    De zóveelste veronderstelling !

Speak Your Mind

*