24 juni 2024

Smeltwater blijkt oorzaak “recente” stroomgeulen op Mars

De Lyot-krater met stroomgeulen.Credit: David Weiss/NASA/Brown University

De huidge planeet Mars is een bevroren woestenij, nog kouder en onherbergzamer dan zelfs Antarctica. Vermoedelijk is dit al ruim drie miljard jaar het geval. Het is daarom nogal vreemd dat uitgestrekt netwerk van uitgedroogde waterstromen gedateerd wordt op anderhalf tot drie miljard jaar geleden! Waar komt dat water vandaan? [1]De geschiedenis van de planeet Mars wordt in drie periodes verdeeld. Tot vier miljard jaar geleden bevond de Rode Planeet zich in het Noachiaanse tijdperk, welke werd opgevolgd door het Hesperiaanse … Lees verder

In de eerste plaats bevinden de valleien zich nabij een grote inslagkrater die Lyot wordt genoemd. Het is dus plausibel om te stellen dat het water is vrijgekomen door de inslag van een ruimterots. Maar hoe is dit precies in zijn werk gegaan? Een mogelijke verklaring is dat tijdens de Lyat-inslag een enorm ondergronds waterreservoir is blootgelegd, waarna de inhoud van het reservoir de valleien heeft uitgekerfd. Dit scenario wordt echter als onwaarschijnlijk beschouwd, omdat dat water ook de krater zelf ingestroomd moet hebben en daar hebben we geen bewijs voor!

Goed, wellicht dat bij de inslag dusdanig veel warmte is vrijgekomen, dat het geresulteerd heeft in een tijdelijk warmere dampkring. In dat geval is het water gewoon naar beneden komen regenen! Ook dit scenario moet om meerdere redenen als onwaarschijnlijk beschouwd worden, aldus de onderzoekers in kwestie. Dat betekent dat het derde mogelijke scenario de juiste moet zijn: bij de inslag is simpelweg veel oppervlakteijs gesmolten, waarna het smeltwater de valleien heeft uitgekerfd. Men heeft inderdaad aanwijzingen gevonden dat het gebied rondom de Lyot-krater zo’n twee miljard jaar geleden een dikke ijskap moet hebben gehad. Case closed? Het lijkt erop!

Bron: Brown University

Voetnoten

Voetnoten
1 De geschiedenis van de planeet Mars wordt in drie periodes verdeeld. Tot vier miljard jaar geleden bevond de Rode Planeet zich in het Noachiaanse tijdperk, welke werd opgevolgd door het Hesperiaanse tijdperk. Beide epochs waren een stuk “natter” dan het volgende (en voorlopig laatste) tijdperk, het Amazoniaanse, dat drie miljard jaar geleden is begonnen
Share

Speak Your Mind

*