Astronomen ontdekken ‘oerplanetoïden’ in het zonnestelsel

Credit: NASA

Onderzoekers hebben een relatief leeg gebied gevonden binnen de planetoïdengordel tussen de omloopbaan van Mars en Jupiter. De weinige planetoïden die zich hier wél bevinden zijn vermoedelijk de oudste planetoïden van allemaal en dus relicten uit de vroege geschiedenis van het zonnestelsel.

De planetoïdengordel bevat een enorm aantal onregelmatig gevormde asteroïden, die ook wel planetesimalen worden genoemd. De meeste planetoïden behoren tot zogenaamde families, waarvan de leden een vergelijkbare omloopbaan hebben. Iedere familie is vermoedelijk het resultaat van een grotere ruimterots die uit elkaar is gevallen, bijvoorbeeld door een inslag. Het bestuderen van deze families stelt wetenschappers in staat de geschiedenis van de planetoïdengordel te reconstrueren.

Goed, dankzij nieuwe en geavanceerde telescopen is het wetenschappers gelukt om zo’n beetje alle families van ruimterotsen te identificeren. Hierdoor kan vastgesteld worden welke planetoïden door botsingen ontstaan zijn en welke exemplaren “oudgedienden” zijn, oorspronkelijke leden van de planetoïdengordel. Nu hebben de wetenschappers een leegte gevonden binnen de gordel, waarbinnen slechts een handjevol planetoïden draaien. Deze behoren tot geen enkele families en zijn wellicht dus restanten van de oorspronkelijke planetoïdengordel. Het beter bestuderen van deze oerplanetoïden kan ons veel vertellen over de omstandigheden in het jonge zonnestelsel.

Naast een populatie van potentieel onbeschadigde planetoïden heeft men ook een nieuwe familie ontdekt van zeer donkere ruimterotsen. Deze familie moet een leeftijd hebben van minimaal vier miljard jaar en is daarmee de oudste familie van allemaal. De nieuwe familie bestaat uit minstens honderd brokstukken met afmetingen van ruwweg tien kilometer. De familie heeft geen naam, aangezien niet bekend is welke planetoïde het moederobject is.

Het volledige vak-artikel over de ontdekkingen kan hier ingezien worden.

Bron: Southwest Research Institute

Gigantische storm gespot op de planeet Neptunus

Credit: N. MOLTER/I. DE PATER, UC BERKELEY/C. ALVAREZ, W. M. KECK OBSERVATORY

Op de planeet Neptunus is een omvangrijke storm tot ontwikkeling gekomen. Het stormsysteem is maar liefst 9000 kilometer lang (1/3de de diameter van de planeet) en dat is bijna even lang als de aarde breed is! Niet alleen de omvang van de storm is opmerkelijk, maar ook de locatie: aan de evenaar. Hier worden normaal gesproken nooit wolken waargenomen, laat staan een storm.

Het kolossale wolkendek is vermoedelijk het gevolg van een donker en wervelend hogedrukgebied, dat verankerd is in het diepe inwendige van de planeet. Zoals bij iedere atmosferische vortex zullen gassen gaan stijgen en afkoelen totdat ze hun condensatiepunt bereiken. Op dat moment zullen de gassen gaan condenseren tot wolken, net als op aarde gebeurd. Wel met één verschil: in het geval van Neptunus gaat het niet om waterdamp maar om methaan.

De achtste planeet vanaf de zon is trouwens de winderigste plaats van het zonnestelsel. Aan de evenaar van Neptunus komen windsnelheden voor van meer dan 2000 km/u en dat zal binnen de storm nog hoger zijn. De hoogst gemeten windsnelheid op aarde is, ter vergelijking, bijna 500 km/u en dat vind ik persoonlijk al spectaculair 😀

Bron: Keck Observatory