2 maart 2024

Astronomen ontdekken ‘oerplanetoïden’ in het zonnestelsel

Credit: NASA

Onderzoekers hebben een relatief leeg gebied gevonden binnen de planetoïdengordel tussen de omloopbaan van Mars en Jupiter. De weinige planetoïden die zich hier wél bevinden zijn vermoedelijk de oudste planetoïden van allemaal en dus relicten uit de vroege geschiedenis van het zonnestelsel.

De planetoïdengordel bevat een enorm aantal onregelmatig gevormde asteroïden, die ook wel planetesimalen worden genoemd. De meeste planetoïden behoren tot zogenaamde families, waarvan de leden een vergelijkbare omloopbaan hebben. Iedere familie is vermoedelijk het resultaat van een grotere ruimterots die uit elkaar is gevallen, bijvoorbeeld door een inslag. Het bestuderen van deze families stelt wetenschappers in staat de geschiedenis van de planetoïdengordel te reconstrueren.

Goed, dankzij nieuwe en geavanceerde telescopen is het wetenschappers gelukt om zo’n beetje alle families van ruimterotsen te identificeren. Hierdoor kan vastgesteld worden welke planetoïden door botsingen ontstaan zijn en welke exemplaren “oudgedienden” zijn, oorspronkelijke leden van de planetoïdengordel. Nu hebben de wetenschappers een leegte gevonden binnen de gordel, waarbinnen slechts een handjevol planetoïden draaien. Deze behoren tot geen enkele families en zijn wellicht dus restanten van de oorspronkelijke planetoïdengordel. Het beter bestuderen van deze oerplanetoïden kan ons veel vertellen over de omstandigheden in het jonge zonnestelsel.

Naast een populatie van potentieel onbeschadigde planetoïden heeft men ook een nieuwe familie ontdekt van zeer donkere ruimterotsen. Deze familie moet een leeftijd hebben van minimaal vier miljard jaar en is daarmee de oudste familie van allemaal. De nieuwe familie bestaat uit minstens honderd brokstukken met afmetingen van ruwweg tien kilometer. De familie heeft geen naam, aangezien niet bekend is welke planetoïde het moederobject is.

Het volledige vak-artikel over de ontdekkingen kan hier ingezien worden.

Bron: Southwest Research Institute

Share

Speak Your Mind

*