14 april 2024

Gevaarlijke aardscheerders zijn zeldzamer dan gedacht (maar nog altijd zeer algemeen)

Links de Blanco Telescope, rechts de Tsjeljabinsk-meteoroïde, waargenomen door een dashcam in 2013. Credit:
left – T. Abbott & NOAO/AURA/NSF; right – A. Alishevskikh).

In 2013 kwam een ruimterots ter grootte van een huis in botsing met de dampkring van de aarde. Als gevolg hiervan ontplofte de meteoroïde boven de Russische stad Tsjeljabinsk, waarbij talloze ramen zijn gesneuveld en duizenden mensen gewond zijn geraakt door rondvliegend glas. Maar hoeveel vergelijkbare objecten kunnen in botsing komen met onze aardkloot?

Men heeft getracht deze vraag te beantwoorden dankzij een onderzoek dat is uitgevoerd met de Dark Energy Camera aan boord van de Blanco-telescoop in Chili. Men heeft hierbij gezocht naar zogenaamde aardscheerders – dit zijn asteroïden en kometen waarvan hun omloopbaan ze dichtbij de aarde brengt. Men heeft vooral gekeken naar het aantal aardscheerders dat eventueel in botsing met de aarde zou kunnen komen.

Hoewel extreem grote aardscheerders tot wereldwijde rampen kunnen leiden (zoals de “dino-killer” met een diameter van 10 kilometer), kunnen ook kleinere exemplaren van tien tot twintig meter behoorlijk wat schade veroorzaken. Het blijkt dat 3,5 miljoen aardscheerders van deze grootte bestaan, dat is ruim tien keer minder dan gedacht.

Dit betekent opvallend genoeg dat dit soort kleine meteoroïden een tien keer zo grote kans hebben om de aardatmosfeer binnen te dringen als hun grotere soortgenoten. Dat lijkt misschien vreemd, maar het geeft nieuwe inzichten in de dynamische geschiedenis van aardscheerders.

Er bestaan schijnbaar verschillen tussen de verspreiding van kleine en grote meteoroïden. Het lijkt erop dat kleine exemplaren een omloopbaan hebben die ze dichter bij de aarde brengt. Dit houdt wellicht verband met het feit dat kleine aardscheerders veelal de brokstukken vormen van grote exemplaren die uit elkaar zijn gevallen.

https://youtu.be/XgQghDjaZwE

Bron: National Optical Astronomy Observatory

Share

Speak Your Mind

*