24 februari 2024

Gelukkig, we weten nou meer van Steve!

Steve en de Melkweg, een compositie van 11 losse foto’s. Nee, dat groene is gewoon poollicht. © Krista Trinder

Steve werd in 2016 ontdekt. Nee, we hebben het niet over een persoon. We hebben het over een lichtverschijnsel aan de hemel, dat op het poollicht lijkt, het noorderlicht (aurora borealis) zoals wij dat meestal noemen. Belangrijk in dit verband: Steve lijkt op poollicht, maar het is het niet. Het paarse licht moet al net zo lang zichtbaar zijn als gewoon noorderlicht, maar omdat het er zo op lijkt viel het eigenlijk niemand op. Tot in 2016 een groepje poollichtzoekers van Aurorasaurus foto’s ging plaatsen op hun Facebookpagina en ze er een naam aan gaven: Steve, een verwijzing naar de animatiefilm Over the Hedge, waarin een onbekend fenomeen ook de naam Steve krijgt. Een groep onderzoekers onder leiding van Elizabeth MacDonald heeft nu gekeken naar Steve en daarbij hebben ze gebruik gemaakt van gegevens die verzameld zijn met de Swarm satellieten van de ESA, die het magnetisch veld van de aarde in de gaten houden.

Impressie van de Swam satellieten. Credit: ESA/AOES Medialab

Deze week verscheen het resultaat van dat onderzoek in Science Advances en het blijkt dat Steve inderdaad anders is dan poollicht. Dat laatste ontstaat als geladen deeltjes van de zon in het aardmagnetisch veld terechtkomen en reageren met de deeltjes in het bovenste deel van de atmosfeer, resulterend in groen, blauw of rood licht, dat uren zichtbaar kan zijn. Steve is een paarse langgerekte streep en hij is meestal maar kort te zien. Het ontstaat op dezelfde manier als poollicht, dus met geladen zonnedeeltjes, maar het komt in de lagere delen van de atmosfeer voor, waar het de lijnen volgt van de electrische en magnetische velden en er ionen en elektronen ontstaan. Er ontstaat zo een stroom van hete deeltjes (tot wel 3000 °C), meestal waaiend in de oost-west richting, die een ‘sub-auroral ion drift’ wordt genoemd. De onderzoekers hebben voor ’t gemak maar gelijk een naam gegeven aan het fenomeen, de Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, afgekort tot jawel… Steve! 😀 Bron: ESA.

Share

Speak Your Mind

*