23 februari 2024

Waar is Lexell’s komeet gebleven, de komeet die het dichtste bij de aarde is gekomen?

Credit: NASA

De komeet van Lexell D/1770 L1 is weg. Die komeet – genoemd naar degene die z’n baan had uitgerekend, Anders Johan Lexell (1740-1784), en niet naar z’n ontdekker, de welbekende kometenjager Charles Messier, die ‘m op 14 juni 1770 voor het eerst zag – passeerde de aarde op 1 juli 1770 op slechts 2,2 miljoen km, minder dan zes keer de afstand aarde-maan (lees deze Astroblog over die passage). Nog nooit is een andere komeet zo dicht bij de aarde geweest, voor zover we hebben kunnen waarnemen. Met die passage zag Messier ook gelijk het allereerste Near-Earth Object (NEO’s), een object uit het zonnestelsel dat in de buurt van de aarde kan komen. De vraag is alleen: waar is Lexell’s komeet sinds die passage gebleven? Sindsdien hebben de sterrenkundigen ‘m namelijk niet meer gezien. Om terug te kunnen keren moet het een periodieke komeet zijn, maar de kans bestaat dat de komeet onder invloed van Jupiter van baan is veranderd en geheel uit het zonnestelsel is verdwenen. Maar zeker is dat niet. Onlangs hebben drie sterrenkundigen, Quan-Zhi Ye, Paul A. Wiegert, & Man-To Hui, een poging gedaan meer te weten te komen over de status van Lexell’s komeet en waarbij ze de beschrijvingen van Messier van de komeet, die ‘m gedurende drie maanden in 1770 waarnam, als basis gebruikten.

Credit: Caltech/Western U. and UCLA

Ze simuleerden 10.000 varianten van de baan van de komeet met allerlei zwaartekrachtsinvloeden van zon, aarde, maan en de andere zeven planeten. Zelfs uitbarstingen van de zon de afgelopen 250 jaar werden ingecalculeerd. Het resultaat is dat ze denken dat de komeet zich nog steeds in het zonnestelsel moet bevinden. Maar ja, als dat het geval is, waar is ‘ie dan en is er misschien de mogelijkheid dat ‘ie als een andere komeet, die we onder een andere naam kennen, door het zonnestelsel vliegt, dat ‘ie dus een soort van pseudoniem heeft?

Credit: Quan-Zhi Ye, Paul A. Wiegert, & Man-To Hui

Messier hield de helderheid van de komeet nauwlettend in de gaten en op basis van die waarnemingen schatten de onderzoekers de diameter van de komeetkern op zo’n 10 tot 30 km. Zo’n komeet zou met de hedendaagse telescopen waar te nemen moeten zijn, ook al zou ‘ie niet actief zijn omdat ‘ie ver van de zon staat. Ze hebben van bekende NEO’s de baan terugberekend tot 1770 en vier daarvan lijken een baan te hebben die lijkt op de hypothetische baan van Lexell’s komeet, maar géén van allen matcht volledig, al komt komeet 2010 JL33 aardig in de buurt (zie de afbeelding hierboven). Wellicht is deze komeet een fragment van de komeet van Lexell, dat zou kunnen. Maar tot een verdere identificatie van de komeet komen Ye en z’n collega’s niet. De zoektocht gaat door. Hier het vakartikel van de drie onderzoekers, dat gepubliceerd is in the Astronomical Journal. Bron: Astrobites.

Share

Speak Your Mind

*