6 december 2023

Kunstmatige Intelligentie, een selectie van 10 boekwerken

Een tiental boeken waarin de belangstellende lezer verder kan leren over de  intrigerende wereld van de kunstmatige intelligentie. De boeken geven een veelzijdig beeld van deze technologie die op allerlei velden toegepast wordt.

AI boeken credits; digital marketing

Autonoom rijdende auto’s worden getest en astronomen worden sneller bediend met resultaten uit kolossale data sets. De geschiedenis van AI, de programmeertalen, de ethische kwesties omtrent dit onderwerpen komen allemaal aan bod in deze gevarieerde collectie. Alsook de fictie in de romans van o.a. Asimov.

1. John Markoff, ‘Machines of Loving Grace: The Quest for Common Ground Between Humans and Robots’, Ecco Press, aug. 2016, 378 pag.

John Markoff gaat in op de geschiedenis van robotics en AI. De effecten die de robotisering op de maatschappij in zijn geheel, mogelijk, kan geven, o.a. in het arbeidsproces. Tevens werpt hij een blik achter de schermen van de ontwerpers van de machines en de paradoxale aard van dit high-tech veld. Markoff; ‘Dezelfde technologie die zover reikt dat het de menselijke intelligentie te boven gaat kan deze mens op zijn beurt ook vervangen’. Markoff tipt ook aan het concept van AI versus IA – of kunstmatige intelligentie versus automatisering van intelligentie. Hij is van mening dat dit en het bouwen van een menselijk element aan de technologieën een van de meer belangrijke aspecten van dit gebied is.

2. Isaac Asimov, ‘The Robot series‘ , een serie van 38 SciFi korte verhalen en vijf romans waarin de hoofdrollen worden gespeeld door robots.

Een bron van inspiratie voor Asimov’s robots waren de ‘Zoromes’, een ras van mechanische ‘mensen’ die voorkwamen in een verhaal uit 1931 getiteld ‘The Jameson Satellite‘ geschreven door Neil Jones. Asimov erkende later in zijn werk ‘Before the Golden Age‘ uit 1975 dat hij hier zeer van onder de indruk was, destijds als 11-jarige jongen. De recensist uit Big Think tilt zijn werken nog op een hoger plan, hij raadt aan om met Caves of Steel te beginnen en te eindigen bij Robots and Empire, dan zie je hoe bij zijn werken  ieder robotisch ’thema’ dat we tegenwoordig in onze maatschappij  tegenkomen wel een keer aangestipt wordt.

3. Ray Kurzweil, , How to Create a Mind: The Secret of Human Thought Revealed, Brilliance, 2014

Zijn theorie over patroonherkenning is heel logisch. Zijn visie voor de toekomst is fascinerend en zeer optimistisch. Ik was niet zo enthousiast over zijn analyse van het bewustzijn en of een AI-computer ‘welbewust’ kan zijn, hoewel ik de vraag of men een computergestuurde entiteit dezelfde rechten zou geven als mensen het boek bijzonder intrigerend maken’.  Het boek krijgt overwegend positieve recensies, vele commentaren, minder aan het boek wordt de ontbrekende aparte bibliografie genoemd en de onevenwichtige balans in het behandelen van de verschillende thema’s.

4. Sebastian Raschka,  Python Machine Learning en The Python Interviews, 2017/2018.

De fundamenten van deze programmeertaal kunnen met dit boek worden aangeleerd. En in de interviews heeft de auteur gesprekken met experts op dit gebied.

5. Sebastian Raschka, ‘Introduction to ANN and Deep Learning; A practical guide with applications in Python’, Packt publishing 

In plaats van dieper in te gaan op de wiskunde achter de AI,  wilde Raschka schrijven over de concepten die hij heeft  geïntroduceerd in de latere hoofdstukken van ‘Python Machine Learning’ – m.b.t. de gebruikte algoritmes voor deep-learning.  

6.  Francois Chollet en J.J. Allaire, Deep Learning with R, Manning Publishers,2018

Geschreven door AI onderzoeker Chollet die werkzaam is bij Google leert dit boek de fundamenten van ‘deep learning’ in de ‘R’ programmeertaal. . Het geeft de fundamenten alsook uitleg  over het opzetten van een eigen omgeving. Gratis te downloaden en uitstekende recensies.

https://www.manning.com/books/deep-learning-with-r

6. Peter Norvig, ‘Artificial Intelligence; a modern approach’, Prentice Hall Publishers, 2009, 3e ed.

Computer wetenschapper en technisch onderzoek en kwaliteitsbewaking  directeur bij Google. Alsmede is Norvig raadslid van de Vereniging ‘Association for the Advancement of AI’ en co-auteur samen met Stuart Russell van Artificial Intelligence; A Modern Approach, gratis te downloaden en inmiddels is er een 3e druk verschenen.  Het is toonaangevend werk op dit gebied en  vooral gebruikt op universiteiten. Norvig was tevens  hoofd van het computational Sciences Division (nu Intelligent Systems Divisions) bij het NASA Ames Research Center, waar hij leiding gaf aan 200 wetenschappers die onderzoek deden naar robotics, geautomatiseerde software engineering en neuroengineering.  He was head of the Computational Sciences Division (now the Intelligent Systems Division) at NASA

Een toegankelijk boek voor zowel bachelor als master studenten informatica op de eerste plaats en gebruikt door honderden universiteiten wereldwijd. Maar niet alleen voor studenten, ook voor belangstellende, autodidacten, wetenschappers uit andere velden en hobbyisten. Voorzien van een goede balans tussen theorie en praktijkvoorbeelden. Dit is  reeds de derde editie.

7. Nick Bostrom, ‘Super Intelligence; paths, dangers, strategies’ Oxford University Press, 2014, 352 pag.

Deze Zweedse filosoof van de Universiteit van Oxford beargumenteerd in dit werk,  inmiddels een ‘klassieke techno-saga’ genoemd, dat zodra machines het menselijk brein in algemene  intelligentie voorbijstreeft, deze ‘superintelligentie’ wel eens de dominante levensvorm hier op aarde zou kunnen worden en de menselijke soort reduceren tot een ondergeschikte soort. Afdoende intelligente machines kunnen hun eigen capaciteiten sneller verbeter dan dat menselijke computer wetenschappers dit kunnen en de uitkomst zou zomaar een potentiele catstrofe kunnen inhouden voor ons mensen.

8. Max Tegmark, ‘ Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence’, Knopf, 2017, 280 pag.

Een favoriet boek van Elon Musk waarin Musk werd geïnspireerd voor het ontwikkelen van geavanceerde AI. Tegmark is ook mede-oprichter van het ‘Future of Life Institute’en heeft donaties van Musk gehad om het risico van geavanceerde AI voor de mensheid en leven in zijn algemeen verder te onderozken. Deze MITprofessor behandelt in dit werk een breed spectrum m.b.t. de potentiële toekomst van AI. Het is iets afgezwakt in vergelijking met het hier bovengenoemde boek  van Bostrom. Maar het wordt duidelijk dat dingen snel veranderen. Wat het het beste doet, is dat het de leek informeert over de impact en beïnvloeding van AI op gebieden  die ons dagelijks leven bestrijken.

9.Patrick Lin, Keith Abney, George Bekey,  Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics, MIT Press, 2014, 400 pag.

Een twee-delige serie. ‘Robot Ethic’s ethiek ontwerpt en codeert in robotachtige kunstmatige systemen. Nu ethische zorgen nóg dringender worden, moeten robotici en andere technologen gaan nadenken over wat ze nu kunnen doen om toekomstige catastrofale gebeurtenissen te stoppen. ‘Emotional Bonds’ gaat in op het onderzoeken met robots op het gebied van ethiek. Bv. ethisch militair gebruik bij oorlogsrisico’s en privacy . Regelgeving hieromtrent komt vaak te laat n.a.v.nieuwe technologieën. Maar de auteurs van dit boek stellen dat we deze trend moeten keren. Ethiek en regelgeving moeten op de voorgrond staan voor een dergelijke game-changing technologie.  (n.1)

10. James Barrat,  Our Final Invention: Artificial Intelligence and the End of the Human Era

Een apocalyptische titel, in het boek exploreert de auteur James Barrat  hoe vele regeringen en agentschappen over de hele wereld  AGI, Artifical General Intelligence, onderzoeken en miljarden in financiering ervan  stoppen. Veel wetenschappers zijn van mening dat zodra dit hoge doel bereikt is, deze machines dezelfde overlevingsritmes zullen hebben als wij. Barratt onderzoekt deze manier van denken en komt tot een  logische conclusie zoals vele anderen. Een superintelligente AGI zou een buitenaards wezen worden voor het menselijk ras. James vraagt zich afwelk verder doel  een zo krachtig wezen zou dienen. Zou het zoveel materie en energie gaan opzuigen als het zou kunnen voor zijn buitenlandse doeleinden en ons eenvoudig van de wijs brengen? Het is een moedeloze en volledig apocalyptische kijk op wat er kan gebeuren, het werpt beelden op van films als  The Matrix en andere fictieve werelden zonder biologisch leven. Bron; BigThink

n. 1  https://mitpress.mit.edu/books/robot-ethics

Share

Speak Your Mind

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d