Site pictogram Astroblogs

Curiosity vindt organische verbindingen in Marsbodem en seizoensgebonden methaanuitstoot

Organische verbindingen die op Mars zijn gevonden. Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center

De NASA heeft vandaag bekendgemaakt dat wetenschappers met de Marsrover Curiosity in drie miljard jaar oude sedimenten op Mars organische verbindingen hebben gevonden, moleculen van koolstof, zwavel en waterstof en mogelijk ook zuurstof, stikstof en andere elementen. De afgelopen vijf jaar heeft Curiosity op de bodem van de Gale krater op Mars, die ooit onder water stond, onderzoek gedaan, onder andere door te boren in de rotsen op Mars en het gruis te analyseren met het SAM instrument, en dit is één van de resultaten ervan. Ook blijkt dat men met Curiosity heeft kunnen meten dat er een seizoensgebonden uitstoot van methaan is, iets wat eerder al is gemeten, maar wat nu bevestigd is (zie afbeelding hieronder). Aan het einde van de Marszomer (er gaan drie Marsjaren in vijf aardse jaren) mat Curiosity, die sinds augustus 2012 op Mars rondrijdt, veel meer methaan dan in de winter. De onderzoekers denken dat temperatuurverschillen die fluctuaties veroorzaken. Mogelijk is er methaan opgeslagen onder het oppervlak, en wordt het daar vastgehouden door ijsachtige kristallen. Als de temperatuur omhoog gaat in de zomer komt het gas vrij.

De gemeten hoeveelheid methaan in de ijle atmosfeer van Mars. Credit: NASA/JPL-Caltech

Wat de bron van die methaanuitstoot is weet men nog niet, dat zou geologisch of biologisch kunnen zijn. Dezelfde vraag geldt voor die organische moleculen in de Marsbodem: dat zouden fragmenten van grotere organische moleculen kunnen zijn geweest en mogelijk ook van primitief leven dat op Mars bestond, maar dat hoeft niet de bron te zijn. Ze kunnen ook door andere chemische processen zijn ontstaan of door inslaande meteorieten en kometen op de planeet zijn terechtgekomen. Morgen verschijnen twee artikelen in het tijdschrift Science over de ontdekkingen met Curiosity op Mars, deze en deze. Met de Europese Trace Gas Orbiter, die nu in z’n definitieve baan om Mars draait, en met de nog te lanceren Europese ExoMars-rover en de Amerikaanse robotwagen Mars 2020 wil men verder gaan met het onderzoek van Curiosity en dan definitief bepalen of er leven op Mars is (geweest). Bron: NASA + NOS.

Mobiele versie afsluiten