23 februari 2024

Sterrenstelsel in vroege heelal blijkt normale hoeveelheid donkere materie te hebben

DSFG850.95, waargenomen door de Hubble Space Telescope (blauw) en Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA – rood). Credit: Patrick Drew (UT Austin)/STScI/ALMA

Sterrenkundigen van de Universiteit van Texas in Austin (VS) hebben in een sterrenstelsel op 9 miljard lichtjaar afstand geconstateerd dat dit sterrenstelsel net zoveel donkere materie bevat als sterrenstelsels een stuk dichterbij huis – lees: sterrenstelsels in het huidige heelal. Het gaat om een sterrenstelsel met een hoge snelheid van stervorming, DSFG850.95 geheten. Met behulp van de Keck telescoop op Hawaï kon men het stelsel bestuderen en omdat DSFG850.95 ten opzichte van de aarde goed gepositioneerd is kon men de snelheden van de buitenste delen van het stelsel nauwkeurig meten. Dat leverde een galactische rotatiecurve op (zie afbeelding hieronder) en die bleek gelijk aan die van ‘normale’ sterrenstelsels, zoals de Melkweg en het Andromedastelsel.

Bovenste afbeelding: de rotatiecurve van DSFG850.95. Credit: P. Drew, C. Casey, A. Burnham, et. al.

Die curves wijzen er op dat er ongeveer vijf keer zoveel (onzichtbare) donkere materie dan gewone materie in de sterrenstelsels zit. En da’s voor een ‘vroeg sterrenstelsel’ eigenlijk vreemd, want vorig jaar bleek uit onderzoek dat sterrenstelsels in het vroege heelal juist minder donkere materie bevatten dan sterrenstelsels nu. De vraag is dus wie de uitzondering zijn: sterrenstelsels zoals DSFG850.95 die dezelfde hoeveelheid donkere materie bevatten, of sterrenstelsels uit de eerdere studie die minder donkere materie bevatten. Vervolgonderzoek moet daar duidelijkheid over geven. Hier het vakartikel over het waargenomen vroege sterrenstelsel, dat 12 december werd gepubliceerd in the Astrophysical Journal. Bron: McDonald Observatorium.

Share

Speak Your Mind

*