26 februari 2024

Chinese satelliet Zhangheng 1 registreerde manipulatie van de ionosfeer boven Rusland

In februari dit jaar feliciteerde de Italiaanse president Mattarella de Chinese president Xi Jinping met de geslaagde lancering van de Zhangheng 1 (CSES, China seismo-electromagnetic satelliet), deze analyseert verstoringen in de toplaag van de ionosfeer o.a. veroorzaakt door seismische activiteit en is deels uitgerust met Italiaans instrumentarium. Dezelfde satelliet heeft, zo hebben Chinese wetenschappers ontdekt, tevens verstoringen in de ionosfeer geregistreerd die ontstaan zijn door toedoen van menselijk ingrijpen. Volgens de wetenschappers hebben Rusland en China samen in juni dit jaar vijf experimenten uitgevoerd in de ionosfeer boven het Russische stadje Vasilsoersk, het zou om militaire experimenten gaan. Een van deze verstoringen bestreek een gebied ter grootte van 126,000 km2 (ongeveer half Groot-Brittannië).

Zhangheng 1 credits; South China Morning Post

De Zhangheng 1* registreerde in de op 7 juni gemodificeerde zone, op zo een 500 km hoogte boven het Russische stadje Vasilsoersk (100 km ten oosten van Nizjni Novgorod), een elektrische piek waarde met 10 keer meer negatief geladen subatomaire deeltjes dan de omliggende gebieden. Op 12 juni gaf een ander experiment aan dat de temperatuur van geïoniseerd gas op grote hoogte naar meer dan 100 graden Celsius steeg door toedoen van een toestroom van subatomaire deeltjes. Elektronen werden de lucht ingepompt bij Soera**, een multifunctioneel radiocomplex faciliteit bij Vasilsoersk, gebouwd in de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog. Vanaf de Soera faciliteit straalde  krachtige HP array antennes een grote hoeveelheid hoge energie (HE) microgolven in de hoge atmosfeer. De piek waarde van de HF radiogolven lag rond de 260 MW, genoeg om een kleine stad te verlichten. Zhangheng 1 verzamelde de data van de toestroom van elektronen in de ionosfeer met geavanceerde sensoren, zijn flyby vereiste hiervoor een zeer nauwkeurige plaatsbepaling om effectief te kunnen meten. Zodra de Zhangheng 1 de beoogde zone bereikte, switchte de satelliet naar de ‘burst mode’, de sensoren konden iedere halve seconde monsters analyseren en zo een grote data resolutie bereiken.

Zonne- en kosmische straling produceren een grote hoeveelheid vrij bewegende positief geladen ionen op een hoogte variërend van 75 km tot 1,000 km, de ionosfeer. In deze ionosfeer treedt diffractie (straalbreking) van een deel van de radiogolven op en daardoor kunnen de radiogolven veel verder komen dan anders mogelijk zou zijn door de ronding van de aarde en zo informatie dragen over lange afstanden wat handig is voor bv communicatie. Controle van de ionosfeer is belangrijk in militair opzicht. Daarom bouwde men in de voormalig Sovjet-Unie de Soera faciliteit. Deze ging in 1981 in bedrijf, het was destijds s’ werelds grootste multifunctioneel radio laboratorium, en hiermee kon men de ionosfeer manipuleren en gebruiken voor o.a. communicatie met onderzeeërs. HE microgolven kunnen het elektromagnetisch veld van de ionosfeer manipuleren waardoor productie van zeer LF radiosignalen op gang komt, welke grond of water (tot 100 meter) kunnen penetreren. De VS heeft o.a. HAARP, een soortgelijke faciliteit maar groter, de High Frequency Active Auroral Research Program, gevestigd te Gakona, Alaska. Deze produceert tot 1 gigawatt (1GW, 1,000 MW), vier keer zo veel als de Soera faciliteit. De Chinese faciliteit in Sanya, Hainan, wordt nog krachtiger en zal met zijn capaciteit de gehele ionosfeer boven het gebied van de Zuid Chinese Zee kunnen manipuleren. Zorgen zijn er alom, het zou mogelijk het weer kunnen beïnvloeden, of (natuurlijke) rampen kunnen veroorzaken zoals orkanen en aardbevingen alsook schadelijke effecten op de gezondheid hebben.

De Zhenghang 1 wordt operationeel gehouden door het Chinese leger maar dient tevens civiele doelen. Een onderzoeker van het China Earthquake Administration (CEA), het nationaal seismologisch  instituut, Dr. Wang Yalu, gaf als commentaar op de ionosfeer manipulatie; “We doen puur wetenschappelijk onderzoek. En als er andere zaken meespelen dan zou ik het moeten weten,” aldus Wang. Het seismologisch instituut analyseerde de satelliet data op signalen die voortekenen van aardbevingen bevatten. Bij de Chinees/Russische radio experimenten kwam men tevens tot de ontdekking dat zelfs met een relatief kleine power van 30 MW het signaal een enorm grote abnormale zone kon creëren. Volgens een onderzoeker die anoniem wil blijven maken ook andere landen gebruik van de Soera faciliteit. De Franse defensie ontwikkelde in het eerste decennium van deze eeuw de microsatelliet Demeter*** om Soera’s radio emissies te monitoren. De landen wilden en willen op dit gebied graag samenwerken omdat het zowel in technisch als wetenschappelijk opzicht nog zeer complexe materie is.  De resultaten werden gepubliceerd in de laatste uitgave van het Chinese wetenschapstijdschrift ‘Earth and Planetary Physics’. “De detectie van verstoringen van het plasma in de ionosfeer … stemt ons hoopvol op succes voor wat betreft toekomstig uit te voeren experimenten.” aldus de onderzoekers. Men is tevreden met de resultaten. Maar Chinese wetenschappers uiten zich in het algemeen zeer voorzichtig over de Chinees-Russische samenwerking. Er wordt benadrukt dat verschillende teams met verschillende verklaringen komen. Een militair communicatie onderzoeker van de Xidian Universiteit, Professor Gong Shuhong, die het experiment van dichtbij heeft gevolgd zegt er het volgende over; “De uitgezonden energie was te laag om een wereldwijd milieu en/of klimatologisch effect te kunnen uitlokken, en verder; “de menselijke invloed op de atmosfeer is nog zeer klein vergeleken bij moeder natuur maar de impact op een kleinere regio is goed mogelijk. “ En Gong voegt er nog aan toe; “Deze studies moeten strikt volgens ethische richtlijnen uitgevoerd worden.” Bronnen;  South China Morning Post / Gunther Space Page / Xinhua.net / ASI

*De  Zhangheng 1 is een Chinese onderzoek satelliet voor de observatie van de ionosfeer, bedoeld om voortekenen van aardbevingen te signaleren. De missie wordt uitgevoerd door de CNSA, het Chinese ruimtevaartagentschap i.s.m. het China Earthquake Administration, het nationaal seismologisch instituut, maar is mede tot stand gekomen i.s.m. met het Italiaans ruimtevaartagentschap (ASI). De satelliet meet de elektromagnetische invloed van aardbevingen met een kracht van 6 op de schaal van Richter in China en met een kracht van 7 wereldwijd. De satelliet onderzoekt het elektromagnetisch veld en plasma en subatomaire deeltjes verstoringen van de atmosfeer, ionosfeer en magnetosfeer van de aarde zowel vanuit natuurlijke als kunstmatige bronnen om zo hiermee de correlatie met seismische activiteiten te vinden. Meer specifiek gaat het de SCES missie vooral om de structuur en dynamiek van de bovenste laag van de ionosfeer, hoe de lagen onderling daar variëren en hun invloed op het elektromagnetisch veld is.

**Soera is een Russisch multifunctioneel radiocomplex, waar onderzoek wordt verricht m.b.v. een installatie die de ionosfeer bestraalt. Het onderzoek op Soera wordt uitgevoerd door het radio fysisch onderzoeksinstituut NIRFI te Nizjni Novgorod. Soera heeft een effectief afstralend vermogen (ERP) van 190 MW over de korte golf en is vergelijkbaar met de Amerikaanse complexen HAARP en HIPAS alsmede een Amerikaanse installatie bij de Arecibo te Puerto Rico en die van de Europese EISCAT-installatie in Tromsø, Noorwegen. Soera bestaat uit een samengestelde radiozender, die is opgebouwd uit drie zenders van 250 kW, die middels een veld van 300 bij 300 meter met 144 kruisdipoolantennes met een frequentiebereik van 4,5 tot 9,3 MHz, een maximum van ± 24dB kunnen bereiken (in het midden van het frequentiebereik). Het maximale ERP bedraagt 190 MW. Met behulp van Soera werden resultaten behaald op het gebied van de structuur en dynamiek van de ionosfeer en werd het effect van het genereren van laagfrequente emissie ontdekt bij het moduleren van de ionosfeer stroom. Na de val van de Sovjet-Unie werd het defensiebudget echter sterk ingeperkt en dus ook het onderzoek.

***Demeter (Detection of Electro-Magnetic Emissions Transmitted from Earthquake Regions) was een Franse microsatelliet die onderzoek deed naar verstoringen in de ionosfeer veroorzaakt door seismische en vulkanische activiteit. Gelanceerd in 2004 en operationeel tot 2010 observeerde Demeter o.a. een stijging in de ultra laag frequente radiogolven in de maand voor de Haïti aardbeving en de uitbarsting van de Merapi vulkaan in 2010.

Share

Speak Your Mind

*