23 mei 2024

RemoveDEBRIS Harpoen test succesvol

ESA heeft in het kader van het CleanSpace programma vorig jaar op het ISS een RemoveDEBRIS ruimtesonde door astronauten laten installeren dat een viertal experimenten uitvoert om ruimtepuin op te vangen en te vernietigen zodat het geen gevaar meer oplevert voor de omgeving. Op 8 februari j.l. heeft de RemoveDEBRIS met succes een harpoen in een doelobject geboord i.c. een paneel van een satelliet.

Astronaut Rick Arnold met RemoveDEBRIS credits; NASA/Nanoracks/ABC.net.aus

Ruimteafval kan gevaarlijk zijn voor bemande ruimtevaartuigen en satellieten en inmiddels cirkelen er tienduizenden afval objecten ter grootte van een knikker rondom de aarde. Zoals alom bekend is ruimteafval een groeiend probleem daar een groot deel niet opgespoord kan worden. Veel kleinere objecten, geschat wordt dat er daarvan enkele miljoenen rondzweven, kunnen gevaar opleveren maar zijn vanwege hun geringe omvang onmogelijk te traceren. Het gaat bij het opruimen van brokstukken vooral om de objecten groter dan een knikker, die echt een inslag achterlaten, met een snelheid van meer dan vier km/sec kan het al een total loss of smelten van het getroffen object veroorzaken. De inslag laat dan een krater van twee tot vijf maal de diameter van het brok puin zien. De harpoen actie van 8 februari j.l. was een van de vier experimenten in het kader van het CleanSpace/RemoveDEBRIS programma van ESA. Het RemoveDEBRIS vaartuig schoot een voltreffer met de harpoen op een satelliet paneel. De snelheid was 20 meter/sec. Het project is een internationaal samenwerkingsverband gecoördineerd door het Space Center van de Universiteit van Surrey in het Verenigd Koninkrijk. Professor Guglielmo Aglietti, directeur van het centrum noemt het harpoen experiment ‘zeer prijzenswaardig’.  Het was de meest veeleisende van de vier experimenten en hij complimenteerde het team. In september 2018 was er een test met een sleepnet om een stuk puin op te vangen, dit experiment kostte meer dan zes jaar aan voorbereiding. Het vijf meter lange sleepnet bewoog zich zes meter voort en wikkelde zich rondom een cubesat dat deel uitmaakte van de test. Het was uitgerust met door een motor aan gedreven lieren om het net gesloten te houden rondom de cubesat.  RemoveDEBRIS is ook uitgerust met camera en scanners om de stukken puin te analyseren en de snelheid te meten waarmee ze voorbij het vaartuig schieten. Verder heeft RemoveDEBRIS ook geoefend in het traceren en het meten van de snelheid van passerende testobjecten. Er staat a.s. maart nog een laatste testmissie op het programma. Hierbij gaat er een soort opblaaszeil richting het stuk ruimteafval, dat uitgerust is met een mechanisme dat het zeil tot een meter kan ontvouwen waarna het zich na omwikkeling een zelfhardende laag ontwikkeld. Het zeil is zo ontworpen dat het het object richting de atmosfeer sleept waarnaar het daar kan verbranden.  RemoveDEBRIS bevindt zich buiten het ISS bevestigd aan een robotarm en kan afhankelijk van de test gekanteld worden in de gewenste richting. Bronnen; ABC.net.aus / ESA / SSTLTV

 

 

 

 

 

 

Share

Speak Your Mind

*