17 april 2024

Amina Helmi ontvangt vandaag de Suffrage Science Award

Prof. dr. Amina.   Helmi. Credit: Kapteyn Instituut (RUG)

Vandaag – 8 maart, Internationale Vrouwendag – neemt prof. Amina Helmi van het Kapteyn Instituut (RUG) de Suffrage Science Award in ontvangst in de Royal Society te Londen. De Suffrage Science Awards zijn een eerbetoon aan vrouwen in de wetenschap en techniek, en een aanmoediging voor vrouwen in het algemeen om voor de wetenschap te kiezen en daarin een seniorfunctie te ambiëren. Elke Award is een sieraad dat de winnares na twee jaar als een erfstuk doorgeeft aan de volgende winnares. De winnares die Helmi als haar opvolgster heeft gekozen voor haar Suffrage Science Award is prof. Marileen Dogterom van de Technische Universiteit; zij won vorig jaar de Spinozaprijs.

Sieraden ontworpen door wetenschap

Suffrage Science Award voor natuurwetenschappen en techniek. Credit: Royal Society

De Awards zijn sieraden die een wetenschappelijke theorie of concept verbeelden. Na twee jaar kiest elke winnares een opvolgster om haar Award aan door te geven. Professor Marileen Dogterom van de Technische Universiteit Delft legt uit waarom ze professor Amina Helmi van de Rijksuniversiteit Groningen heeft genomineerd: “De baanbrekende ontdekkingen van Amina op het gebied van de evolutie en dynamiek van het Melkwegstelsel vormen een inspiratiebron voor veel mensen buiten haar eigen onderzoeksgebied, waaronder ikzelf. Ze is een perfect rolmodel voor jonge vrouwelijke wetenschappers.”

Netwerk van getalenteerde vrouwelijke wetenschappers

Doordat de Awards steeds worden doorgegeven, is er een groeiend netwerk ontstaan van talenten en contacten die anderen helpen om succesvol te zijn in wetenschap en techniek. De prijswinnaars van dit jaar treden toe tot een netwerk van inmiddels meer dan 120 vrouwelijke wetenschappers. Sinds 2011 zijn de Awards vanuit het Verenigd Koninkrijk aan Europa en de Verenigde Staten, Hongkong en Oeganda doorgegeven. Dit illustreert het internationale karakter van wetenschap en techniek, en van de wereldwijde inspanningen om vrouwen vooruit te helpen in de wetenschap. Bron: RUG.

Share

Speak Your Mind

*