19 mei 2024

Mars Express bevestigd de methaanpiek die Curiosity in 2013 op Mars waarnam

Voorstelling van de Mars Express. credit: ESA/ATG medialab; Mars: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

Het is alweer een poosje geleden, maar op zaterdag 15 juni 2013 – ik deed toen net de boodschappen voor de hele week – detecteerde de Marsrover Curiosity in de Gale krater op Mars een kortstondige uitstoot van methaan (CH4) – sla deze Astroblog er nog maar eens op na. Deze week bleek dat met ESA’s Mars Express, een ruimteverkenner die sinds 2004 al weer rondjes om de Rode Planeet draait, een bevestiging is gedaan van die specifieke waarneming. Een team van wetenschappers heeft alle data er nog eens op nageslagen en daaruit kwam naar voren dat de met de Planetary Fourier Spectrometer (PFS), een instrument aan boord van de Mars Express, op 16 juni 2013, dus een dag na Curiosity’s waarneming, óók een korte uitstoot van methaan is gemeten. Wist Curiosity met z’n Tunable Laser Spectrometer – Sample Analysis at Mars instrument (TLS-SAM) een methaangehalte van 6 parts per billion (ppb – 6 deeltjes op één miljard andere deeltjes) te meten, die PFS wist een concentratie van 15 ppb te meten en wel in hetzelfde gebied als waar Curiosity zich bevindt (zie de afbeelding hieronder).

credit: ESA/ATG medialab; Mars: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

Op basis van die gemeten hoeveelheid denken de wetenschappers dat er in een gebied met een oppervlak van 49.000 km² die dag ongeveer 46 ton methaan is uitgestoten. Grote vraag is dan natuurlijk wat de bron is van dat methaan. Ook op de aarde is er uitstoot van methaan en we weten dat daar twee oorzaken voor kunnen zijn: een biologische oorsprong én een geologische oorsprong. In dit geval denkt men met een geologische oorzaak te maken te hebben: er is daar op Mars een gebied met tektonische breuklijnen dat bedekt wordt door een ondiepe laag ijs (permafrost). Methaan dat – in de vorm van zogeheten clathraten – opgeslagen is in de bodem, zou vrij kunnen komen door geologische processen of eventueel door meteorietinslagen. Zie ook de afbeelding hieronder daarover.

Hoe methaan kan worden geproduceerd en afgebroken op Mars. credit: ESA/ATG medialab; Mars: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

Over de bevestiging van de detectie van de methaanuitstoot werd dit artikel in Nature Geoscience gepubliceerd:
Independent confirmation of a methane spike on Mars and a source region east of Gale Crater”. Bron: ESA.

Share

Speak Your Mind

*