21 februari 2024

Micro-organismen overleven achttien maanden extreme condities in de ruimte

Achttien maanden lang werden honderden aardse micro-organismen blootgesteld aan de barre omstandigheden in de ruimte. BIOMEX is de naam van dit ESA/Roskosmos project – BIOlogy and Mars EXperiment – waarin de organismen in verschillende soorten grondsamenstellingen en omgevingscondities werden getest op hun uithoudingsvermogen in de extreme omstandigheden van de ruimte.  De kleine organismen waaronder bacteriën, schimmels en alg soorten, werden in containers aan de buitenkant van de Russische Zvezda module geplaatst en na intensieve studie bleek dat velen wisten te overleven.

BIOMEX experiment aan buitenkant van het ISS credits; New Atlas / ESA / Roskosmos

Het experiment betrof niet slechts bacteriën en algen maar ook archaea*, mossen en schimmels, kortom veel verschillende soorten werden in containers tussen oktober 2014 en februari 2016, in totaal 533 dagen, aan de buitenkant van het ISS geplaatst waar ze aldaar blootgesteld werden aan de extreme condities van de ruimte, een vacuüm, grote temperatuurschommelingen en hoge doses UV straling. De kleine organismen werden in juni 2016 naar de aarde gebracht en zijn sindsdien een geliefd studieobject. Het is gebleken dat enkele soorten het experiment wisten te overleven, hetzij in meer of mindere mate. De archaea en bacterie soorten kwamen er het beste af, terwijl de meer complexe, meercellige organismen als schimmels en mossen er meer moeite mee hadden. Sommige organismen bleken zelfs uitermate bestand te zijn tegen de straling en in een echte overlevingsmodus te schakelen. Aldus luidde de toelichting van de wetenschappelijk project manager Jean-Pierre de Vera van het BIOMEX project.

De algemene conclusie van het experiment was aan te tonen dat het leven zoals wij dat hier op aarde kennen taaier is dan gedacht en dat ondanks bv de barre omstandigheden op Mars er eventueel toch microscopische kleine organismen ondergronds zouden kunnen floreren of in bv de extreme omgeving van zoutmeren. “Uiteraard wil dit onderzoek absoluut niet zeggen dat er mogelijk leven te vinden is op Mars,” aldus de Vera maar zo voegt hij eraan toe “De zoektocht naar leven is wel een van de belangrijkste drijvende krachten voor de komende generaties om Marsmissies te organiseren.” BIOMEX heeft volgens hem geholpen met het bepalen naar wat voor type biomarkers we moeten kijken op aardse planeten als Mars en manen, zeker met het oog op de komende Mars missies met rovers van NASA en ESA. Het onderzoek getiteld ‘Limits of Life and the Habitability of Mars: the ESA Space Experiment BIOMEX on the ISS’, dat al tot vele wetenschappelijke publicaties heeft geleid is integraal na te lezen.**  New Atlas / German Aerospace Center 

* Archaea (ook wel ‘oerbacterie’ genoemd) zijn eencellige micro-organismen. Ze zijn prokaryoot; d.w.z. ze bezitten geen celkern en bevatten weinig andere organellen – cellulaire structuren – en erfelijk materiaal ligt los in het cytoplasma. De cellen van archaea hebben een unieke moleculaire organisatie waardoor ze zich van bacterien en eukaryota (bezitten wel celkern en organellen) onderscheiden. Veel archaeasoorten zijn extremofiel; ze kunnen overleven onder extreme omstandigheden.

** https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ast.2018.1897

Share

Speak Your Mind

*