24 mei 2024

Restanten van botsing van het jonge Melkwegstelsel met dwergstelsel met Gaia ontdekt

Voorstelling van de botsing van het jonge Melkwegstelsel met Gaia-Enceladus. Credit: IAC.

Sterrenkundigen van het Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) zijn erin geslaagd om gebruikmakend van gegevens van een miljoen sterren in en rondom de Melkweg, die verzameld zijn door de Europese Gaia satelliet, te achterhalen hoe zo’n tien miljard jaar geleden de Melkweg in botsing kwam met een dwergstelsel en dit werd opgeslokt. De sterren zijn tot een afstand van 6500 lichtjaar van de zon bestudeerd met Gaia en die heeft o.a. hun positie, afstand, kleur en helderheid gemeten. Er worden twee groepen van sterren onderscheiden, te weten de sterren in de ‘dikke schijf’, de afgeplatte schijf van de spiraalarmen met het gebied daar iets boven en onder, en de sterren in de halo, de bolvormige structuur om de schijf heen. Eerdere onderzoeken hadden al laten zien dat er in de halo twee populaties van sterren zijn, de blauwgekleurde sterren en de roodgekleurde sterren. Uit het nieuwe Gaia-onderzoek blijkt dat de blauwe sterren zich anders bewegen dan de rode sterren, meer chaotisch. Uit de spectraalgegevens van de sterren, ook verzameld met Gaia, blijkt dat de blauwe sterren minder metalen (alle elementen zwaarder dan helium) bevatten dan de rode sterren.

HR-diagram van de twee populaties van sterren kort na de botsing. Credit: IAC.

Op grond van dit alles heeft men kunnen achterhalen dat de blauwe sterren de restanten zijn van een dwergstelsel, Gaia-Enceladus genaamd, dat zo’n tien miljard jaar geleden, toen de Melkweg nog een jong sterrenstelsel was (zo’n drie miljard jaar oud), in botsing kwam met de Melkweg en werd opgeslokt. De rode sterren zijn de sterren die al tot de Melkweg behoorden. De Melkweg moet vier keer zo zwaar als Gaia-Enceladus zijn geweest.

HR-diagram van de twee populaties van sterren nu, tien miljard jaar later (kwam deze afbeelding alleen in het Spaans tegen, excuus). Credit: IAC.

Als gevolg van de botsing traden er periodiek flinke uitbarstingen van stervorming in het Melkwegstelsel op, die doorgingen tot zo’n zes miljard jaar geleden. Hieronder nog een video over de botsing in de jonge jaren van de Melkweg.

In Nature verscheen onlangs een vakartikel over het onderzoek. Bron: IAC.

Share

Speak Your Mind

*