14 april 2024

Theoretici supergravitatie winnen de Special Breakthrough Prize 2019 voor Natuurkunde

De drie winnaars: Peter van Nieuwenhuizen, Sergio Ferrara en Daniel Freedman .(Credits: © CERN)

Drie theoretisch natuurkundigen, Peter van Nieuwenhuizen, Sergio Ferrara en Daniel Freedman, hebben de Special Breakthrough Prize 2019 voor fundamentele natuurkunde gewonnen voor hun uit 1976 (yep, 43 jaar geleden) stammende theorie van de Supergravitatie (kortweg: SUGRA). Met z’n drieën ontvangen ze daarvoor drie miljoen dollar. Hun theorie bouwt voort op de theorie van de Supersymmetrie (SUSY) uit 1973 , die stelt dat er voor ieder fundamenteel deeltje dat er bestaat (zoals quarks, elektronen en fotonen) ook een zware ‘superpartner’ bestaat – bosonen zouden een superfermion als partner hebben en fermionen een superboson. Net zoals het Standaard Model (SM) van de elementaire deeltjes kent SUSY maar drie natuurkrachten, de sterke, zwakke en elektromagnetische wisselwerking. Voor de zwaartekracht of gravitatie, de vierde natuurkracht, kennen SM en SUSY geen verklaring. Maar daarvoor kwamen van Nieuwenhuizen, Ferrara en Freedman dus met hun theorie van de supergravitatie, die een soort van SUSY is inclusief een overbrenger van de zwaartekracht, het graviton (een boson), plus de superpartner daarvan, het gravitino (de superfermion). Supergravitatie is een vereniging van de algemene relativiteitstheorie van Einstein met supersymmetrie. Omdat zowel het graviton als de superdeeltjes van SUSY nog nooit zijn waargenomen is de supergravitatie nog 100% hypothetisch. Toch wordt SUGRA gezien als een van de meest natuurlijke kandidaten voor uitbreiding van de zwaartekrachtstheorie zoals we die nu kennen. Van Nieuwenhuizen, Ferrara en Freedman zullen op 3 november tijdens de 2020 Breakthrough Prize ceremony in NASA’s Ames Research Center in Silicon Valley hun prijs in ontvangst nemen.

Bron: Space.com.

Share

Speak Your Mind

*