18 mei 2024

Methaan op Mars niet afkomstig van erosie van rotsen door de wind

Is de aanwezigheid van methaan op Mars een signaal dat er leven is? Credit: Universiteit van Newcastle/Jon Telling et al.

Onderzoekers van de Universiteit van Newcastle in Engeland hebben aangetoond dat het methaan in de atmosfeer van Mars niet primair kan zijn ontstaan door de erosie van rotsen door de wind, waarbij methaan dat ingesloten is vrij komt. Dat er methaan in de ijle atmosfeer van Mars voorkomt is al in 2003 aangetoond en sindsdien is duidelijk geworden dat het lokaal en tijdelijk kan variëren. Het methaan kan twee bronnen hebben: geologische processen en biologische processen. Met name die laatste variant is interessant, want als dat op Mars het geval zou zijn dan zou dat duiden op het bestaan van leven op Mars. De onderzoekers, die onder leiding stonden van Jon Telling, bestudeerden foto’s van het oppervlak Mars, gemaakt door satellieten die om Mars cirkelen, zoals de Amerikaanse MRO. Op basis daarvan kon men een inschatting maken van de snelheid van de erosie door de wind en dat gaf de onderzoekers weer genoeg informatie over het wel of niet vrijkomen van methaan uit ‘inclusies’ en scheuren in rotsformaties. Zou winderosie daadwerkelijk een mechanisme voor het vrijkomen van methaan op Mars zijn dan zou er in die rotsen op Mars meer gas moeten zitten dan de hoeveelheden koolwaterstoffen in de zachte soorten leisteen op aarde. Of het resultaat van hun onderzoek betekent dat de biologische oorzaak van het methaan nu meer kans maakt kunnen de onderzoekers niet zeggen. In Scientific Reports verscheen dit vakartikel over het onderzoek. Bron: Eurekalert.

Share

Speak Your Mind

*