18 april 2024

Botsing van grote planetoïde 470 miljoen jaar geleden verhoogde de biodiversiteit op aarde

Impressie van een botsing van twee planetoïden. Credit: Don Davis.

Een internationaal team van onderzoekers van de Lund Universiteit in Zweden heeft ontdekt dat een botsing van een grote planetoïde met een ander groot object 470 miljoen jaar geleden ervoor heeft gezorgd dat de biodiversiteit op aarde toenam. Door die botsing viel de planetoïde, die en diameter van zo’n 150 km moet hebben gehad, uit elkaar en dat zorgde ervoor dat de binnenste delen van het zonnestelsel gevuld werden met een enorme wolk vol met stof. Door de verduistering nam op aarde de lichtkracht van de zon af en ontstond er een ijstijd als gevolg van de daling van de temperatuur. Voor die gebeurtenis had de aarde een homogeen klimaat, maar daarna ontstonden er allerlei zones, van een koud klimaat aan de polen tot een tropisch klimaat bij de evenaar. Het leven paste zich aan die klimaatwijziging aan en dat zorgde voor een grotere variatie aan diersoorten.

De onderzoekers komen tot deze opmerkelijke conclusie na onderzoek van sedimenten van versteende zeebodem in de buurt van Kinnekulle in het zuiden van Zweden. In die sedimenten zit helium, dat van buiten de zon afkomstig is. Toen de stofwolk van de uiteengevallen planetoïde de binnenste delen van het zonnestelsel vulde werd deze verrijkt met helium dat met de zonnewind wordt meegevoerd. Het stof inclusief helium kwam vervolgens op aarde terecht en dat hebben de onderzoekers nu teruggevonden. Zij zien gelijkenissen van het homogene klimaat op aarde vóór de komst van de stofwolk 470 miljoen jaar geleden en de hedendaagse klimaatopwarming, waarbij door de emissie van kooldioxide de temperatuur vooral op hogere breedtegraden toeneemt. Er zijn al voorstellen bedacht waarbij de temperatuur op aarde weer kan dalen als grote planetoïden in een baan om de aarde worden gebracht en het stof dat zij verspreiden zorgt voor een gedeeltelijke verduistering van de zon. Bron: Eurekalert.

Share

Speak Your Mind

*