Site pictogram Astroblogs

Mars’ magnetische veld vertoont ’s nachts mysterieuze pulsen

Impressie van InSight op Mars. Credit: NASA

Impressie van de InSight lander. Credit: NASA/JPL-Caltech

Waarnemingen gedaan met een zeer gevoelige magnetometer aan boord van de Marslander InSight, die sinds november 2018 op Mars verblijft, laten zien dat het magnetische veld van de Rode Planeet ’s nachts vreemde pulsen kan vertonen. Aldus een aantal onderzoekers, die er deze week een presentatie over gaven op een congres van de Euro Planet Society en de Division for Planetary Sciences van de American Astronomical Society, die afgelopen week in Genève plaatsvond – hier én hier hun bevindingen. Het magnetisch veld rondom InSight bleek maar liefst twintig keer sterker te zijn dan wat men had verwacht en ook bleek het magnetisch veld ’s nachts af en toe te pulseren, zowel in de sterkte als in de richting.

Naast die pulsen, die af en toe optreden en waarvoor nog geen verklaring is gevonden, heeft InSight ook iets anders opmerkelijks gevonden, namelijk een ruim vier km dikke electrisch geleidende laag diep onder de grond van Mars. Die laag wijst erop dat er mogelijk overal op Mars een reservoir van water onder de grond zit. Op aarde kennen we ook grondwater, hetgeen zit tussen zand, klei en rotsen. Als dat ook op Mars zou voorkomen dan zou dat enorme gevolgen kunnen hebben voor de mogelijkheid van het voorkomen van leven op Mars. Bron: National Geographic.

Mobiele versie afsluiten