21 mei 2024

Nieuwe meting Hubbleconstante levert waarde op in de buurt van de lage kosmologische waarde

Marco Ajello, Lea Marcotulli, Abhishek Desai en Dieter Hartmann. Credit: College of Science

Een team van tien sterrenkundigen van over de hele wereld, waaronder vier sterrenkundigen van de Universiteit van Clemson (VS, zie foto hierboven), heeft een nieuwe meting gedaan van de Hubbleconstante, de constante die een indicator is voor de snelheid waarmee het heelal uitdijt. In dit vakartikel, dat verschenen is in the Astrophysical Journal, schrijft het tiental dat ze gekeken hebben naar gegevens van het zogeheten Extragalactic background light (EBL), een kosmische mist van radiostraling, optische straling en infraroodstraling, uitgezonden door alle sterren en het stof in hun omgeving vroeger en nu.

Credit: Martin Raue 2011

Zeer energierijke gammastraling van actieve ver verwijderde sterrenstelsels reageert met de EBL, zoals weergegeven in de afbeelding hierboven. Die interactie is gemeten en wel met met twee instrumenten, de Fermi Gamma-ray Space Telescope en Imaging Atmospheric Cherenkov Telescopes (zie afbeelding hieronder).

De Cherenkov Telescope Array. Credit: Photo courtesy of Daniel López/IAC

Hoeveel interactie er is hangt af van de lengte van het pad dat de gammafotonen afleggen van de bron naar de aarde en die lengte hangt weer af van de snelheid van de uitdijing van het heelal: hoe sneller de uitdijing des te langer het pad dat de gammafotonen hebben gevolgd en des te meer interactie met de lage energiefotonen van de EBL. Resultaat van de metingen: de waarde voor de Hubbleconstante H0 is 67,5 km per seconde per megaparsec (1 Mpc is 3,3 miljoen lichtjaar) [1]Dat wil zeggen dat dat een sterrenstelsel op 3,3 miljoen lichtjaar zich met een snelheid van 67,5 km/s van ons verwijdert, op 33 miljoen lichtjaar met 675 km/s, enzovoorts.. En da’s een waarde die dicht aanligt tegen de ‘lage’ kosmologische meting die verkregen is met de Planck ruimteverkenner via onderzoek aan de kosmische microgolf-achtergrondstraling, met Ho=67,4 km/s/Mpc als resultaat, en hij is ver verwijderd van de ‘hoge’ lokale meting van de Hubble en Gaia ruimtetelescopen via onderzoek aan Cepheïden in het lokale heelal en verre supernovae, met Ho=73,5 km/s/Mpc als resultaat. De almaar voortdurende Hubble-spanning gaat nog wel eventjes door. Bron: Clemson Universiteit.


Voetnoten

Voetnoten
1 Dat wil zeggen dat dat een sterrenstelsel op 3,3 miljoen lichtjaar zich met een snelheid van 67,5 km/s van ons verwijdert, op 33 miljoen lichtjaar met 675 km/s, enzovoorts.
Share

Comments

  1. De standaardafwijking is ca. +/- 4 km en overlapt compleet de huidige 67,5 +/- 1.5. Dus dat nieuwe gemiddelde schiet niet erg op, zie abstract van het bron artikel.

Speak Your Mind

*