16 april 2024

NASA geeft groen licht voor opvolger ‘asteroide-jager’ NEOWISE

NASA heeft recent groen licht gegeven voor de bouw van een opvolger van NEOWISE, de in de ruimte gestationeerde asteroïde surveytelescoop. Voorlopig heet de telescoop nog NEOCam, de naam van de NEOWISE’s vermeende opvolger, en zal als alles volgens schema verloopt in 2024 gelanceerd worden. De telescoop kost $600 miljoen inclusief het lanceervoertuig en wordt ontwikkeld in het kader van een nieuwe benaderingsstrategie van NASA’s Planetair Defensieprogramma. NASA wil meer planetaire verdedigingsmissies nastreven alsmede voorstellen financieren voor NEO-technologieën om asteroïden te kunnen afbuigen die op ramkoers met de aarde liggen.* NEOCam sluit zich aan bij de DART-missie (Double Asteroid Redirection Test) van NASA onder de jurisdictie van dit planetair defensie programma, dat een budget heeft dat losstaat van andere planetaire wetenschappelijke activiteiten.

NASA’s NEOCam artistieke impressie credits; JPL / NASA twitter

NEOWISE wiens missie volgend jaar afloopt heeft meer dan 800.000 infraroodwaarnemingen gedaan van ongeveer 34.000 verschillende objecten van het zonnestelsel. Het was oorspronkelijk ontworpen voor onderzoek naar astrofysica en werd in 2009 gelanceerd als de Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) op een missie om de hemel te scannen op lichtgevende sterrenstelsels en koele, nabije sterren. Nadat de voorraad bevroren waterstof van de telescoop was opgebruikt om zijn twee langste golflengte infrarooddetectoren af te koelen in 2010, werd hij in de slaapstand gezet maar in 2013 werd NEOWISE met alleen zijn twee kortere golflengtedetectors in 2013 opnieuw in werking gesteld. De NEOCam zal een infrarooddetector gebruiken om de infrarood golven van kleine asteroïden in de buurt van de aarde op te pikken tegen de koude achtergrond van de ruimte.

NASA verwacht dat de telescoop 90 procent van de asteroïden ontdekt die breder zijn dan 140 meter en kans maken om de aarde binnen 10 jaar te raken. Dit doel beantwoordt aan een congresrichtlijn uit 2005. Op dit moment is slechts een derde van die asteroïden gecatalogiseerd en geen enkele vormt een bedreiging voor de aarde in de nabije toekomst. Een impact kan op landschaal vernietiging veroorzaken en meer slachtoffers veroorzaken dan welke natuurramp in de geschiedenis dan ook. Zelfs een 50 meter brede asteroïde kan een grote metropool vernietigen in het onwaarschijnlijke geval van een directe treffer.** NASA zegt dat de telescoop zal helpen de kansen te berekenen van objecten die mogelijk de aarde binnen de komende tien jaar kunnen raken.

Asteroiden impact tabel credits; The Planetary Society

De NEOWISE missie is bijna voorbij. Volgend voorjaar zal de baan van het vaartuig naar het punt drijven waar het niet in staat zal zijn om te jagen op asteroïden, daar er geen zonlicht of gereflecteerd aardschijnsel meer de telescoop binnenkomt. De nieuwe NEOCam ‘asteroïde-jager’ ontving initiële financiering van NASA in 2017. De telescoop zal op LaGrange of L1-punt worden gestationeerd, een gravitatie stabiele plek tussen de zon en de aarde. Van daaruit kijkt de telescoop weg van de zon, naar de aarde, op zoek naar asteroïden voor en achter de baan van onze planeet terwijl deze rond de zon draait. Dit gebied in de ruimte is moeilijk te zoeken met grondtelescopen vanwege de schittering van de zon. “Dit is een geheel nieuwe manier van denken over planetaire verdediging: niet alleen als een op de grond gebaseerd observatieprogramma voor telescopen, maar als een holistisch ontwikkelingsprogramma om actief op zoek te gaan naar, en tegelijk voorbereidingen te treffen voor potentieel bedreigende NEO’s”, zei Casey Dreier, pleitbezorger van The Planetary Society. “Te lang is deze inspanning beperkt gebleven, samen met minder financiering dan bv het PR bureau van NASA. Na jaren van bescheiden groei, verbindt NASA zich nu tot een voortdurende investering in ruimtevaartuigen en onderzoek dat zal helpen de veiligheid op lange termijn voor de mensheid te waarborgen.” Credits; The Planetary Society / NASA / JPL / CNEOS

* The Planetary Society stelde dat de planetaire defensiegemeenschap al lang een speciale, in de ruimte gebaseerde infrarood telescoop nodig had om objecten nabij de aarde te speuren. TPS is enthousiast dat nu NASA zich ertoe verbindt dit eindelijk te realiseren.” Planetaire verdediging is een van de belangrijkste projectprioriteiten van TPS. Sinds 1997 heeft het NEO Grant-programma van TPS bijna $ 400.000 USD uitgegeven om amateur- en professionele astronomen te helpen bij het observeren van objecten nabij de aarde om te bepalen welke een bedreiging vormen voor onze planeet.

** NASA’s Center of Near Earth object Sucies onderhoudt de lijst van PHA’s. Sinds oktober 2019 staat de teller van CNEOS op 2018 PHA’s, wat zo een 10 procent uitmaakt van het veronderstelde totale aantal nabije aardscheerders. Alleen al in oktober 2019 maakte CNEOS melding van tientallen aardscheerders waarvan de grootste, de 2019 TM, een diameter van 63 meter bezat, terwijl de kleinste 16 meter in doorsnee was. De 2019 TM bv, zou bij impact beperkte lokale schade toebrengen, mogelijk met dodelijke slachtoffers, echter de inslag zou het voortbestaan van de mensheid niet in gevaar brengen. Een inslag van bv de 340 dm 99942 Apophis, welke op 13 april 2029 op 31.000 km langs de aarde zal scheren, zou een regelrechte ramp zijn.  Bij impact zou er een 4,5 km krater ontstaan en in dichtbevolkt gebied mogelijk miljoenen mensenlevens kosten. Maar ook dan is het waarschijnlijk dat de mensheid zou overleven. Het is berekend dat alleen wanneer ruimterotsen rond de 800 meter breed of groter zijn dat ze een existentiële bedreiging voor de mensheid gaan vormen, omdat grotere objecten zoveel stof en puin in de lucht kunnen werpen dat zonlicht wordt geblokkeerd zodat planten niet meer kunnen groeien.

 

 
Share

Speak Your Mind

*