Site pictogram Astroblogs

Wordt dat overschot aan gammastraling vanuit het melkwegcentrum toch veroorzaakt door donkere materie?

De waargenomen gammastraling vanuit het vlak van de Melkweg, waargenomen met de Fermi Gamma-ray Space Telescope. De inzet toont het teveel aan gammastraling in het centrum. Credit: NASA/T. Linden, U.Chicago

Het is één van de onderwerpen in m’n lange lijst met felle debatten die in de astronomische wereld worden gevoerd: is de overvloedige hoeveelheid gammastraling afkomstig uit het centrum van ons Melkwegstelsel nou afkomstig van een grote groep aan pulsars of van deeltjes donkere materie, die elkaar annihileren? Ik heb er al heel wat blogs aan gewijd en de slinger sloeg telkens van de ene naar de andere kant op basis van waarnemingen, interprestaties en berekeningen. Meest actuele kant dat de slinger uitgaat: die ‘Galactic Center GeV Excess‘ (GCE) zoals dat heet, wordt toch veroorzaakt door… donkere materie.

Donkere materie kan toch de bron zijn van het ‘Galactic Center GeV Excess’ CREDIT: Leane et al., Phys. Rev. Lett (2019).

Rebecca Leane en Tracy Slatyer zijn nog eens in alle gegevens van het gemeten overschot aan positronen gedoken en hun conclusie is dat eerdere analyses erop leken te wijzen dat pulsars verantwoordelijk zijn voor het signaal, maar dat dat het aannemelijker is dat donkere materie de bron is.

Consequently, we conclude that dark matter may provide a dominant contribution to the GCE after all.

En daar hebben ze onlangs een wetenschappelijk artikel aan gewijd, verschenen in Physical Review Letters. Wordt vast en zeker weer vervolgd. Bron: MIT.

FacebookTwitterMastodonTumblrShare
Mobiele versie afsluiten