16 april 2024

Nabije aarde passage van asteroïde 52768 op 29 april a.s.

NASA en vele observatoria wereldwijd houden deze dagen de asteroïde 52768 (1998 OR2) extra goed in de gaten daar deze koers zet in de richting van de aarde en een forse afmeting heeft, namelijk 1,8 bij 4,1 km. De aardscheerder zal op 29 april a.s. binnen de 6,29 miljoen km afstand van de aarde passeren. Dit is ongeveer 12 keer de afstand aarde – maan. Uit trajectanalyse is gebleken dat de asteroïde niet een direct gevaar voor de aarde zal vormen. De asteroïde staat bij NASA’s Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) geregistreerd. Professionele astronomie observatoria als het Arecibo observatorium in Puerto Rico hebben hun telescopen reeds op de aardscheerder gericht. Maar ook zou de asteroïde zichtbaar moeten zijn met meer basic materiaal. Zie voor meer details EarthSky*.

Asteroide in het zonnestelsel, artistieke impressie credits; wikimedia commons

De aanstaande flyby in april 2020 van deze asteroïde is de meest belangrijke flyby tot 2027, een andere aardscheerder, bekend als 4953 1990 MU zal dan de aarde passeren op ongeveer dezelfde afstand. Astronomen van het Haleakala Observatorium te Hawaii ontdekten de 52768 1998 OR2 op 24 juli 1998. En hoewel geen directe bedreiging voor de aarde, zo stelt NASA, zegt dat niet alles. Er kunnen namelijk kosmische processen werkzaam zijn die de baan van een asteroïde kunnen beinvloeden en in het slechtste scenario kan de aardscheerder wel de baan met de aarde kruisen. Daarom staat deze toch op de lijst van ‘potentially hazardous’ of ‘mogelijk gevaarlijk’ bij CNEOS.

Astronoom Bruce Betts van The Planetary Society ondersteunt dit gegeven. Hij stelt: “Hoe onwaarschijnlijk ook, asteroïden kunnen van hun traject verschuiven door zwaartekrachteffecten van planeten en andere objecten in het zonnestelsel. De effecten van de zwaartekracht van Mars en Jupiter kunnen sommige asteroïden uit de binnenste asteroïdengordel a.h.w. losmaken en het is ook vanuit die plek dat we denken dat de meeste asteroïden die in de buurt van de aarde komen, vandaan komen.” Een ander proces van traject verandering is het ‘Yarkovsky-effect’ en wordt veroorzaakt door een asteroïde die direct zonlicht opwarmt en afkoelt om straling van het oppervlak af te geven. NASA: “Deze straling oefent een kracht uit op de asteroïde en werkt als een soort mini-motor die de richting van de asteroïde langzaam kan veranderen in korte tijd.” Er is ook een derde scenario waarbij een asteroïde door een ander object kan worden geraakt en in kleinere stukken kan breken, waardoor ze naar de aarde worden gestuurd.

Hoewel astronomen een dergelijke treffer nooit rechtstreeks hebben waargenomen, zijn er aanwijzingen dat de asteroïde die de aarde trof, ongeveer 65 miljoen jaar geleden, het gevolg was van een dergelijke botsing. Volgens astronoom Deborah Byrd, oprichter van EarthSky, zou de zogenaamde Chicxulub-meteoor kunnen zijn ontstaan door asteroïden die zo’n 100 miljoen jaar geleden in botsing zijn gekomen. Byrd: “Een fragment van die oude botsing kan de aarde 65 miljoen jaar geleden hebben getroffen, wat volgens astronomen een massale uitsterving heeft veroorzaakt die de dinosauriërs heeft weggevaagd.” Maar de kans dat een van deze scenario’s zich in de voorzienbare toekomst ontvouwt, is zeer klein en zodra astronomen het traject van een rots bepalen, is het onwaarschijnlijk dat het verandert.  Bron: Express / EarthSky / NASA CNEOS

*https://earthsky.org/astronomy-essentials/asteroid-52768-1998-or2-april-2020-how-to-see#tips

Share

Comments

 1. Deze komt eerder al langs:

  • Angele van Oosterom zegt

   Die is wel iets bescheidener van formaat. Asteroïde 52768 OR2 is de grootste bekende van alle near-Earth objecten die de komende twee eeuwen minder dan vijf keer de afstand tussen de aarde en de maan zullen passeren.
   Dank voor de aanvulling Arie!

  • Mitchel zegt

   Hoe groot is de kans dat die astroide van 29 april van richting veranderd of geraakt wordt

   • Angele van Oosterom zegt

    Hoe groot de kans is dat dit object (of een toekomstige) door een natuurlijke oorzaak uit zijn baan raakt, zou ik zo niet kunnen zeggen. Ik heb wel gezien dat een inslag als bij Tsjeljabinsk in 2013, geschatte grootte meteoriet 17 m., de kans slechts een of twee keer per eeuw is dat zo een object op aarde inslaat. Bij grotere, en de hierboven genoemde is echt heel groot, is de kans veel kleiner.

    Ik citeer uit site Planetary Defense: ‘Experts estimate that an impact of an object the size of the one that exploded over Chelyabinsk, Russia, in 2013 – approximately 55 feet (17 meters) in size – takes place once or twice a century. Impacts of larger objects are expected to be far less frequent (on the scale of centuries to millennia).’

    https://www.nasa.gov/planetarydefense/faq

 2. Wybren de Jong zegt

  Bij de orbit parameters die na 5 sec. v.d. video in beeld komen,
  zie ik dat de eerste observatie op 30-6-1987 was, dus 11 jaar voordat hij officieel ontdekt is???

  • Het gebeurt wel eens dat ze op archieffoto’s achteraf objecten zien van vóór de datum van ontdekking. Als de baanparameters bekend zijn kunnen archieffoto’s gemakkelijker worden doorgespit.

 3. Enceladus zegt

  Citaat uit het artikel: Deze straling oefent een kracht uit op de asteroïde en werkt als een soort mini-motor die de richting van de asteroïde langzaam kan veranderen in korte tijd.

  Dit klinkt toch wel als een contradictio in terminis. Wat wil je hier eigenlijk zeggen? Dat het effect slechts kortstondig optreedt? Of dat het effect slechts een kleine verandering teweeg brengt (die op lange termijn natuurlijk wel degelijk slecht voor ons zou kunnen uitpakken)?

  Groet,
  Gert (Enceladus)

  • Mij is ooit geleerd dat iedere energie overdracht in het universum voor altijd gaat gelden.
   Dus, al streeld er maar een mensenhaar over een ruimterots, het effect is oerklein maar steeds aanwezig.
   En stel het heeft de resultante van 1/1.000.000 MM die we elke 10.000km kunnen meten.
   Dan heeft dit opgeteld in zijn baan door ons Zonnenstelsel een best groot effect.
   En uiteindelijk voeld het object de Ruimte-tijd verstoring van onze Aarde en gaat zo haar richting op!

 4. Een ongelukkige (letterlijke) vertaling. “Near Earth” is nabij/dichtbij de Aarde (eigenlijk zou je moeten spreken van een “Aardenabije passage”, maar dat klinkt ook niet lekker), en daarbij gaan we uit van het object dat de Aarde nadert, niet van de Aarde die het object nabij komt. We noemen het ook een “aardscheerder”, een object dat rakelings langs de Aarde scheert, niet omgekeerd. Een “nabije Aarde passage” is al even gek als een “scherende Aarde passage”.

  Tegelijk ook iets wat wel niets met vertaaldingen te maken heeft. In de eerste zin van de laatste alinea slaat de beruchte asteroïde die de dino’s uitschakelde op de Aarde in “ongeveer 65 miljoen euro”. Een wat onverwachte, edoch kostbare/kostelijke datering …

  • Enceladus zegt

   Dat was vast een mislukte omkooppoging van de dino’s. Tja, hadden ze maar meer moeten bieden. 😉

   Overigens lijkt het artikel in alle haast geschreven, want naast de “65 miljoen euro” kom ik ook nog “observatoriia”. “1.8 bij 4.1 km” en ” 6.29 miljoen” (dit is Nederland en wij gebruiken komma’s om decimalen aan te geven), “traject analyse” (Engelse ziekte: onnodige spatie), “meer basic materiaal” (in Nederland noemen we dat gewoon basismateriaal), “envan daar” (hier gaat het grondig mis met de spaties) en “traject verandering” (wederom Engelse ziekte), tegen.

   Als klap op de vuurpijl trouwens nog dit wetenschappelijke unicum: “wordt veroorzaakt door een asteroïde die direct zonlicht opwarmt en afkoelt”. Zonlicht dat opgewarmd en afgekoeld kan worden door een asteroïde? Serieus?

   Tel daarbij dan nog op de merkwaardige beschrijving van het Yarkovsky-effect, zoals NASA dat gezegd zou hebben (betwijfel ik) en we hebben een artikel dat eigenlijk nogal onleesbaar is.

   Beste Angele, als het doel van je artikelen is dat ze gelezen worden, dan zou ik er van nu af aan toch echt meer aandacht aan besteden.

   Groeten,
   Gert (Enceladus)

   • Angele van Oosterom zegt

    Het gaat om een ‘near-Earth object’ en ja, als je uit het Engels vertaalt is het, zeker in vakgebieden die barsten van de Engelse terminologie, tegenwoordig niet zo vreemd meer om soms de Engelse term praktisch letterlijk te vertalen. Sommige Engelse termen, zeker wetenschappelijk-technische, zijn zo gemeengoed geworden in andere talen, waaronder het Nederlands, dat ook het gebruik ervan meer en meer gemeengoed wordt. Is dit erg? Ik denk van niet. En in dit geval, de aardscheerder maakt een ‘nabije aarde passage’ op … a.s. is niet slecht. Voor wat betreft de taal/typefoutjes, ze zijn gecorrigeerd, dank hiervoor.

    • @ Angele

     Ik las je antwoord pas nadat ik klaar was met mijn antwoord aan Gert. Ik begrijp goed dat vertalen uit het Engels zo zijn invloed heeft, maar de vraag is hoever die mag reiken. Het gebeurt vaak genoeg dat een Engelse term gewoon wordt overgenomen. Soms is dat de evidente keuze, bv. omdat die zich moeilijk laat vertalen, maar als je gaat vertalen, moet je je wel houden aan de regels van het Nederlands. Elke vertaler zal je vertellen dat “letterlijk vertalen” vaak gewoon niet kan of kromtaal oplevert (“a far-off planet” is géén “veraffe” of “verwegge planeet”, maar een “verre”). Kortom, je kunt het beter hebben over “near-Earth-objecten” of een “near-Earth-passage” dan over “nabije-Aardeobjecten” of “nabije-Aardepassage”: wij hebben (of maken) geen bijvoeglijk naamwoorden van het type “nabij-Aarde” (verbogen vorm: “nabije-Aarde”), én het is bovendien niet de Aarde die nabij komt of rakelings passeert, maar de aardscheerder (ze passeren natuurlijk elkaar, maar we zien het vanuit ons perspectief). Trouwens, een “aardscheerder” die “een nabije aarde passage” maakt? Elke aardscheerder passeert sowieso de Aarde, dus van een Aardepassage spreken is zo’n beetje als zeggen dat witte sneeuw wit is. En een “nabije Aardepassage” (zo schrijf je dat dan), i.t.t. een minder nabije, is nog denkbaar, maar een “nabij Aardeobject” (of “nabije-Aardeobject) blijft onzin: er is noch sprake van een Aardeobject noch van een nabije Aarde (het object komt nabij de Aarde, niet omgekeerd).

     Dus, ja, het maakt wel degelijk wat uit. En nee, een letterlijke vertaling is niet oké als ze geen rekening houdt met wat in de doeltaal kan dan wel niet kan. Nu, ik ben zelf geen vertaler, dus laat dat een geruststelling wezen, maar het idee dat vertalen een kwestie is van woordelijk omzetten zonder veel meer is voor een vertaler een vreselijke onderschatting van en minachting voor zijn werk. Goed vertalen is een opgave. Dat verdient zorg, met name ook in de wetenschap.

   • @ Gert

    Je merkt daar nogal wat op – ik wou niet op alle slakken zout leggen, als ik ze al gezien had – maar alvast het onjuistespatieprobleem is redelijk alomtegenwoordig: het is niet eens zo moeilijk, maar hoe we dat in het Nederlands doen, wordt vaak niet meer begrepen en/of geweten. En natuurlijk speelt de Engelse invloed “bikkel hard” mee…

    Over dat “wetenschappelijke unicum” nog. Eigenlijk een interessante zin, want wat is nu precies de functie van “die” in de bijzin? Op het eerste gezicht (en ook in jouw interpretatie) is “die” onderwerp: “die” is de asteroïde die het opwarmen/afkoelen doet en het “directe zonlicht” is het lijdend voorwerp dat het opwarmen/afkoelen ondergaat. Dan stel je terecht: wetenschappelijk unicum, want klinkklare onzin. Maar Angèle gaat zoiets niet schrijven, denk ik dan. Andere mogelijkheid: we hebben hier wat men een gemarkeerde woordvolgorde noemt, en “die” is geen onderwerp, maar lijdend voorwerp. Dan is “direct zonlicht” onderwerp en staat er zoveel als: direct zonlicht warmt de asteroïde op en koelt haar, als het weer wordt uitgestraald (warmteafgifte) ook weer af*. Die interpretatie komt m.i. overeen met wat ik vind over dat Yarkovsky-effect (zie bv. https://en.wikipedia.org/wiki/Yarkovsky_effect).

    Mocht die interpretatie niet meteen doorkomen, vergelijk het dan met een zin waarin alle zinsdelen door evenwaardige zinsdelen zijn vervangen, waarin de bedoelde interpretatie meteen blijkt:
    … een asteroïde / die / direct zonlicht / opwarmt en afkoelt / …
    … een soep / die / men / klaarmaakt en opdient / …
    Dat “men” alleen maar onderwerp kan zijn, is evident, en dus kan “die” (de soep) alleen maar lijdend voorwerp zijn. In de gewraakte zin kan “die” op twee manieren worden geïnterpreteerd, één die eigenlijk kant noch wal raakt en één die wel zin lijkt te hebben (al kon de formulering altijd nog wel beter).

    • Enceladus zegt

     Ik snap natuurlijk wel wat Angele probeerde te zeggen, maar waarom zo’n gekunstelde zin, die eerder onjuist dan juist geïnterpreteerd zal worden, gebruiken? Waarom het niet gewoon in helder Nederlands opschrijven? Als ik behoefte heb aan cryptogrammen, zoek ik mijn heil wel elders.

     Groet,
     Gert (Enceladus)

 5. Het doel van astroblogs is om Engelse literatuur toegankelijk te maken voor jan met de pet en gezellig onder hobbyisten data uit te wisselen. We moeten dus niet gaan zeuren en op elke slak een augurk leggen vind ik, zeker als ze ook nog hun eigen woning moet meesjorren. Overigens heb ik gisteren ook nog ff de aarde geschoren… met mijn maaimachine. O.T., is er kans dat dit monster wordt ingevangen door maan en/of aarde en in een baan terecht komt? zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_capture Waarom gebeurd dit zo zelden?

 6. Astroblogs maakt wetenschappelijke literatuur (vaak in het Engels) toegankelijk voor een breed publiek. Dat houdt in dat je dat zoveel mogelijk in “toegankelijk” Nederlands doet en niet bv. in een soort kromtaal, omdat letterlijk, slordig of slecht vertaald Engels goed genoeg zou zijn voor “jan met de pet” en je de zaken niet gewoon in goed en toegankelijk Nederlands kunt formuleren. Dat is de enige slak waar ik hier een augurkje op wou leggen. Dat het jou niet kan schelen wat je schrijft en hoe, zie ik ook wel, maar daarover zeur ik verder niet.

Speak Your Mind

*