23 juni 2024

New Horizons na acht miljard kilometer op de teller nog topfit

Met het ‘Stellar Parallax Experiment’, de uitgave van het meest complete onderzoeksboek over Pluto, missienieuws, een korte terugblik, alsook een 3D-model van de NH om zelf uit te printen, viert NASA uitgebreid de perfecte conditie waarin het ruimteschip de New Horzons zich momenteel bevindt. Recent heeft het NASA New Horizons-missieteam een grote technische evaluatie van New Horizons uitgevoerd en daaruit bleek dat de NH nog steeds topfit is. De huidige conditie van NH werd vergeleken met de toestand op het moment van lancering en deze is onveranderd, zo concludeerde het missieteam, elk wetenschappelijk instrument aan boord van New Horizons werkt net zo goed als 14 jaar geleden. NH was de eerste ruimtevaartmissie naar de dwergplaneet Pluto en werd gelanceerd op 19 januari 2006. Doel van de missie was het onderzoeken van de samenstelling en de atmosfeer van Pluto, zijn manen en andere Kuipergordelobjecten (waar Pluto en zijn manen deel van uitmaken). Nu in 2020, met ruim 8 miljard km op de teller geeft het missieteam nieuws over o.a. het ‘Stellar Parallax Experiment’, een missieupdate en meld men de uitgave van een gloednieuw boek over Pluto.

Deze afbeelding illustreert het concept van het New Horizons stellar parallax-project, dat deze maand plaatsvindt. Voor het eerst zal een ruimtevaartuig sterren van zo ver van de aarde afbeelden dat de verschoven positie van de sterren groot genoeg is om er 3D-beelden van te maken. Credits: Pete Marenfeld, NSF’s National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory

Missie update
Ten eerste is er het ‘Stellar Parallax Experiment’ dat in april/mei a.s. zal plaatsvinden. (Amateur)-astronomen wereldwijd kunnen hieraan deelnemen. De New Horizons is bijna 8 miljard km van de aarde verwijderd. Dat is zo ver weg dat de meest nabije sterren op verschillende posities aan de hemel verschijnen dan vanaf de aarde. Dit is te wijten aan het andere perspectief dat New Horizons heeft van deze sterren vanuit zijn verre positie. Op 22 en 23 april zal New Horizons twee van de dichtstbijzijnde sterren, Proxima Centauri en Wolfe 359, in beeld brengen. Op aarde maken professionele astronomische observatoria zich op om beelden te maken maar ook amateurwaarnemers kunnen foto’s nemen van dezelfde sterren. Met gebruik van speciale software worden de beelden van de NH en de grondtelescopen met elkaar gecombineerd, opdat er stereobeelden van deze sterren gemaakt kunnen worden, deze tonen dan de ster alsof ze a.h.w. ‘uit de hemel opspringt’ vanwege de ‘parallax’ of het veranderde perspectief tussen de aarde en de New Horizons. Zie ook de site van de NH-missie voor meer details.*

Men zal de 3D-beelden in mei a.s. uitbrengen. Verder betreft de missieupdate dat er deze zomer een drietal telescopen, de Japanse Subaru telescoop, de Amerikaanse Gemini- en de Keck-telescopen, ingeschakeld gaan worden om nieuwe Kuipergordelobjecten (KBO’s) te zoeken, zodat de New Horizons die vervolgens kan gaan bestuderen. NASA verwacht dat er met deze waarnemingen honderden nieuwe KBO’s zullen worden gevonden. Een groot deel hiervan zal zich te ver verwijderd bevinden van de New Horizons maar een deel, NASA denkt aan tientallen, zullen waarschijnlijk dichtbij genoeg zijn om vanuit NH in beeld te brengen. Deze beelden zullen waardevol zijn om de eigenschappen, oppervlakte, vorm, rotatie enz., van KBO”s beter te kunnen bepalen. Tot nu toe zijn er zo een twintigtal KBO’s onder de loep genomen en met dit project hoopt men dit aantal minstens te verdrievoudigen.
 

Vervolgens zal men op basis van de beschikbare gegevens kijken of een flyby van een andere KBO mogelijk is. Afgelopen jaar deed New Horizons een flyby met de KBO Arrokoth (2014 MU69) op 1 januari 2019. Computermodellen geven aan dat de kans op het vinden van een andere KBO klein is, omdat er nog zo weinig brandstof over is in de NH. De kans is klein maar de projectleiders gaan er alles aan doen om nog zo een close-up van een KBO te kunnen maken. Verder gaat het NH-team ook kijken hoe via softwareupgrades de mogelijkheden van het instrumentarium vergroot kunnen worden. Men zal verschillende opties voor kosten- en capaciteitsverhoging voor zes van de zeven instrumenten evalueren en verwacht wordt dat er binnenkort, rond mei, wordt besloten welke zullen worden geïmplementeerd. Volgend jaar rond deze tijd zullen dan deze veranderingen in de vluchtsoftware worden aangebracht, getest en naar New Horizons gestuurd voor gebruik op het schip.

Arrokoth
Verder wetenschappelijk nieuws gaat over de flyby van Arrokoth (2014 MU69). Het NH-team publiceerde in 2019 in het wetenschappelijk tijdschrift Science, een analyse over de onstaansgeschiedenis van Arrokoth. Een nog diepere analyse werd begin dit jaar gepubliceerd** (persbericht 13//14 februari 2020). De ontdekking gaat over hoe Arrokoth, en bijgevolg de meeste andere primordiale ‘planetesimalen’ (of planetaire bouwstenen), tot stand kwamen. Jarenlang bestonden er twee concurrerende wiskundige modellen voor planetaire vorming. De gegevens van New Horizons laten duidelijk zien dat slechts één van deze modellen – het ‘pebble cloud collapse’-model genoemd – een object als Arrokoth kan produceren. Het bewijs hiervoor was de gedetailleerde vorm, geologie en uitlijning van de twee helften of “lobben” van Arrokoth. De New Horizons-afbeeldingen, compositiespectra en kleurgegevens over Arrokoth wijzen allemaal op dit ‘pebble cloud collapse’-model.

3D-New Horizons model beschikbaar en het meest complete boek over Pluto
Er is op de NASA website van New Horizons-missie  een bestand geplaatst om 3D-ruimtevaartmodellen te maken. Met dit bestand kan iedereen met toegang tot een 3D-printer zijn eigen New Horizons maken. V
erder komt er eind dit jaar een boek uit over Pluto. Het betreft een technisch onderzoeksboek dat meer dan 1000 bladzijden telt en onderverdeeld is in 24 hoofdstukken. De titel is ‘The Pluto System after New Horizons’. Dit boek, dat wordt gepubliceerd in de Space Science Series van de University of Arizona, beschrijft elk aspect wat er over Pluto en zijn manen geleerd is vanaf de historische eerste flyby-verkenning van Pluto, die New Horizons in juli 2015 heeft uitgevoerd. Bronnen: Space Daily / NASA

*http://pluto.jhuapl.edu/

Share

Speak Your Mind

*