5 december 2023

1,5 miljoen euro voor ‘De donkerte van het Waddengebied’

Stersporen tijdens de nacht op Ameland, met het vliegpad van een helikopter op de voorgrond. Credit: Johan van der Wielen.

Het Waddenfonds draagt 1,5 miljoen euro bij aan het project De donkerte van het Waddengebied. Dit project van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederaties van Friesland en Groningen, wil met de beleving van de duisternis duurzaam toerisme in het hele Waddengebied stimuleren. De totale kosten van dit project bedragen ruim 3 miljoen euro.

Het Kapteyn Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan de sterrenkundige onderdelen van het project. Zo wordt op een van de donkerste plekken op het vasteland van Nederland, het Dark Sky Park Lauwersmeer, een sterrenwacht gebouwd. De sterrenwacht heeft binnenkort een robotische telescoop, en zal onder meer  worden ingezet voor sterrenkijkavonden en rondleidingen om het publiek de donkere en heldere hemel te laten ervaren. Daartoe wordt de sterrenwacht extra uitgerust met een waarneemterras om mobiele telescopen op te stellen.

Lichtvervuiling
Lichtvervuiling neemt in Nederland steeds meer toe. Als er niets gebeurt, is over 25 jaar nergens meer de Melkweg nog te zien. Een plek waar je het donker nog echt kunt ervaren is het Werelderfgoed Waddenzee. Om die ervaring te versterken en nieuwe rustzoekende toeristen naar de Waddenkust te trekken, slaan Science LinX, het Kapteyn Instituut en GELIFES van de RUG, samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederaties van de Waddenprovincies, de handen ineen om nieuwe ervaringen te bieden waarbij duisternis de hoofdrol speelt. Met die beleving van de donkerte willen ze duurzaam toerisme stimuleren. Daarnaast worden lokale organisaties en ondernemers betrokken en gestimuleerd mee te doen.

Donkerte meten en beleven
Om deze ambitie te verwezenlijken worden het hele jaar rond activiteiten georganiseerd op het vasteland en de eilanden in het Waddengebied van Groningen, Friesland en Noord-Holland.

Nationaal Park Lauwersmeer in Groningen is in oktober 2016 door de International Dark-Sky Association officieel uitgeroepen tot Dark Sky Park. Hoe donker het er precies is, zal blijken uit metingen waaraan bezoekers bijdragen, bijvoorbeeld met stertellingen en duisternismeters. Dit wordt gekoppeld aan biologisch onderzoek naar de invloed van donkerte op het leven van dieren en planten. Onder de noemer Nacht van het Wad vinden er allerlei nachtactiviteiten plaats: sterrenkijkavonden, nachtwandelingen en -waddenexcursies, diners bij kaarslicht, nachtmuziek, lezingen en workshops. Nacht van het Wad vindt vier keer per jaar plaats rond astronomisch herkenbare nachten.

Bewustwording
Al deze activiteiten zullen nieuwe nachtelijke bezoekers naar het Waddengebied trekken. Op die manier willen de initiatiefnemers met het project ‘De donkerte van het Waddengebied’ de bewustwording over de noodzaak van het behoud van het nachtelijk duister vergroten. Verder is het de bedoeling recreatieondernemers te stimuleren hun eigen verlichting duurzamer te maken, en donkerte uit te dragen als kernkwaliteit van het waddengebied. Bron: Astronomie.nl.

Share

Speak Your Mind

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: