Site pictogram Astroblogs

Marsmeteoriet bevat vier miljard jaar oude stikstofhoudende organische moleculen

De Allan Hills (ALH) 84001 meteoriet. Credit: Koike et al. (2020) Nature Communications.

Japanse onderzoekers hebben in een meteoriet die van Mars afkomstig is organische moleculen ontdekt die vier miljard jaar oud zijn. Over Marsmeteorieten die sporen van mogelijk voormalig leven bevatten hebben we hier meerdere malen over geschreven en dit is de laatste loot aan die boom. Het gaat om de beroemde Allan Hills (ALH) 84001 meteoriet, die in 1984 in het ijs van Antartica werd ontdekt en die afkomstig is van Mars. De meteoriet bevat oranjekleurige carbonaatmineralen, die 4 miljard jaar geleden zouden zijn bezonken uit zout vloeibaar water op het Marsoppervlak (zie de foto hierboven, met de oranjekleurige bolletjes). Eerdere onderzoeken aan de aanwezigheid van organische moleculen in die mineralen leden aan aardse verontreinigingen van het Zuidpoolijs. Om die kans op aardse verontreiniging dit keer uit te schakelen heeft het ELSI-JAXA team een nieuwe methode toegepast, waarbij zeer dunne plakjes uit de meteoriet konden worden gehaald, die zuiver ‘Martiaans’ waren en die o.a. met de Nitrogen K-edge micro X-ray Absorption Near Edge Structure (?-XANES) spectroscoop konden worden geanalyseerd. Daarbij ontdekte men stikstofhoudende organische moleculen in de carbonaatmineralen, voor ’t eerst dat stikstof werd aangetroffen in de meteoriet – hieronder de uitslag van de metingen.

Credit: Koike et al. (2020) Nature Communications

Het Japanse onderzoeksteam denkt dat de gevonden organische moleculen echt van Mars afkomstig zijn en geen aardse verontreiniging zijn. Men kon ook afleiden dat de hoeveelheid nitraat, dat uit stikstof gevormd kan worden, gering was. Dat betekent dat de omstandigheden op Mars vier miljard jaar geleden weinig oxiderend waren, minder oxiderend dan tegenwoordig. Ook was Mars toen veel natter.

Schematische weergave van de omstandigheden op Mars vier miljard jaar geleden en nu. De oude stikstofhoudende organische moleculen werden ingevangen en lange tijd bewaard in de mineralen. Credit: Koike et al. (2020) Nature Communications

De vraag die nu voorligt en die nog niet beantwoord is luidt waar de organische moleculen vandaan komen. Het zou kunnen zijn dat ze van buiten Mars afkomstig zijn, van kometen of meteorieten, en het zou ook kunnen dat ze op Mars zelf ontstaan zijn. Hier het vakartikel, dat verschenen is in Nature. Bron: Phys.org.

Mobiele versie afsluiten