18 april 2024

Opmerkelijk: het aardmagnetisch veld bij de ‘South Atlantic Anomaly’ verzwakt en de Warme Golfstroom koelt af

Impressie van de SWARM satellieten, die het aardmagnetisch veld meten. Credit: ESA/ATG Medialab

Opmerkelijk nieuws: het aardmagnetisch veld bij de ‘South Atlantic Anomaly’ verzwakt en de Warme Golfstroom koelt af. Waarom is dat opmerkelijk? Ten eerste omdat beiden zich afspelen in de Atlantische Oceaan, het eerste gebeurt in het zuidelijke deel ervan, het tweede in het noordelijke deel. Ten tweede dat beiden zich nu gelijktijdig openbaren. We zullen ‘m hier onder de categorie toeval scharen, een daadwerkelijke fysieke connectie lijkt er niet te zijn. Hieronder meer over de twee berichten.

    • Gebruikmakend van de Europese SWARM-satellieten, die in 2013 werden gelanceerd, hebben wetenschappers vastgesteld dat het magnetische veld van de aarde in kracht aan het afnemen is. De drie SWARM satellieten (Alpha, Bravo & Charlie) meten met instrumenten het magnetische veld en uit die metingen blijkt dat de sterkte flink aan het afnemen is. Dat blijkt vooral uit het gebied dat de ‘South Atlantic Anomaly’ (SAA) wordt genoemd, een gebied boven de zuidelijke Atlantische Oceaan waar de binnenste van de Van Allen-gordels als gevolg van de lagere kracht van het magnetisch veld ter plaatste het aardoppervlak het dichtst nadert, namelijk tot 200 kilometer. Tussen 1970 en 2020 blijkt de sterkte van het magnetische veld daar teruggelopen te zijn van 24.000 nanotesla tot 22.000 nanotesla. Ook is het oppervlak van de SAA gegroeid en schuift ‘ie langzaam westwaarts, met een vaartje van zo’n 20 km per jaar. De laatste vijf jaar lijkt er ook een minimum te ontstaan ten zuidwesten van Afrika, iets dat er mogelijk op wijst dat de anomalie in twee delen aan het splitsen is.


Mogelijk dat de verzwakking van het aardmagnetisch veld wijst op een aanstaande omkering van het aardmagnetisch veld, waarbij de magnetische noord- en zuidpool in korte tijd omkeren, iets dat iedere 250.00 jaar optreedt. Bron: Phys.org.

  • En dan het tweede bericht: het blijkt de Warme Golfstroom, ook wel de Noordatlantische Drift genoemd, aan het afkoelen is. Die golfstroom, die begint bij de Golf van Mexico en die via de oostelijke kust van de Verenigde Staten en Newfoundland oversteekt als Noord-Atlantische stroom ter hoogte van Kaap Hatteras en dan vervolgens Europa ter hoogte van de Golf van Biskaje bereikt, zorgt er voor dat het klimaat in West-Europa op zo’n 50 graden NB (zeg maar België en Nederland) veel warmer is dan op vergelijkbare andere plaatsen op aarde. Maar recente metingen met weersatellieten laten zien dat diverse lage druksystemen vanuit Noord-Amerika er voor gezorgd hebben dat koudere lucht in de golfstroom terecht is gekomen en dat die flink is afgekoeld.

    Credit: Severe Weather

    De verwachting is dat de huidige verkoeling geen langetermijneffect zal hebben op de Golfstroom, maar dat het wellicht een gering effect zal hebben op de verdeling van de temperatuur in de Noord-Atlantische Oceaan voor de komende zomer en het zomerweer zal beïnvloeden, zoals voorspellingen op grond van het CFSv2 model laten zien. Afwachten maar wat dat gaat opleveren. Bron: Severe Weather.eu.

Tip voor de twee berichten kwam van collega-astroblogger Enceladus, waarvoor dank!

Share

Comments

  1. Als je terugkijkt in de geschiedenis van het klimaat, zie je de enorme invloed die zeestromen hebben op de verdeling van warmte over de aarde. Tegelijkertijd moet je vaststellen dat onze kennis van de dynamiek van die stromen zich pas de laatste decennia begint te vormen, ze staat nog in haar kinderschoenen. Over bijvoorbeeld die Golfstroom weten we dat ze verandert, maar een goede voorspelling over wat ze gaat doen, en welk effect dat zal hebben op het klimaat, ontbreekt. Als europese kustbewoner wordt ik daar wat onrustig van.

  2. Gebied van zwakte komt tamelijk overeen met antipode van Fukushima…

Speak Your Mind

*