24 mei 2024

Meten aan Overijsselse akkers met satellietbeelden

Satellietbeeld van Overijsselse akkers. Credit: Universiteit van Twente,

Onderzoekers van faculteit ITC van de Universiteit Twente hebben aan de hand van satellietbeelden de grondbedekking van vanggewassen op Overijsselse akkers bekeken. Voor hun onderzoek analyseerden de onderzoekers satellietbeelden uit 2017 en 2018. Ze publiceerden hun resultaten in het tijdschrift International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation.

Het planten van een vanggewas tussen de belangrijkste teeltseizoenen is een maatregel met meerdere potentiële voordelen voor een duurzame voedselproductie. Het vanggewas voorkomt dat een groot deel van het nitraat uit bemesting in het grondwater terecht komt. Volgens de huidige regelgeving moeten Nederlandse boeren na verbouw van maïs uiterlijk 1 oktober hun vanggewas gezaaid hebben.

Schatten van zaaidata

Beelden van de zogenaamde Sentinel-2 satellieten maakten het mogelijk om van individuele akkers de zaaidata te schatten. “Volledig begroeide akkers kaatsen veel nabij-infrarood en weinig zichtbaar licht terug. Door deze terugkaatsing in de tijd uit te zetten, kunnen we veranderingen zien en zaaidata schatten. Een net gezaaide akker zonder planten kaatst namelijk relatief weinig infrarood licht terug”, zegt ITC onderzoeker dr.ir. Anton Vrieling.

Credit: Universiteit van Twente,

Bedekking in december

Met de schattingen konden de onderzoekers kijken wat de invloed van zaaidata op de uiteindelijke bedekking in december was. Aan de hand van de zaaidata en de bedekking in december bepaalden de onderzoekers welke temperatuursom – de som van alle daggemiddelde temperaturen boven vier graden – nodig was voor een optimale veldbedekking gedurende de winter. Gemiddeld over de afgelopen dertig jaar werd de benodigde temperatuursom op tijd behaald als er op 19 september gezaaid werd. “Afhankelijk van het weer is de maïs dan nog niet volledig afgerijpt, wat zou betekenen dat boeren het vanggewas gedurende de maïsgroei moeten onderzaaien om het op tijd op de akkers te hebben”, zegt Vrieling.

Meer informatie

Het onderzoek begon als studieproject voor studenten van de faculteit ITC, maar groeide onder ITC-onderzoekers dr. Xinyan Fan, dr.ir. Anton Vrieling en prof.dr. Andy Nelson in samenwerking met Bert Muller van Agro Accént uit tot een volwaardig onderzoek. Het artikel getiteld, Winter cover crops in Dutch maize fields: Variability in quality and its drivers assessed from multi-temporal Sentinel-2 imagery, is gepubliceerd in het tijdschrift International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. Het is open access en online te lezen. Bron: Universiteit van Twente.

Share

Speak Your Mind

*