29 mei 2024

Oprichting ‘Unidentified Aerial Phenomena Task Force’ is een feit, ex-Pentagon medewerker klapt alvast uit de school omtrent het UAP-onderzoek

De UAP’s (Unidentified Aerial Phenomena) of in de volksmond steevast ‘UFO’s’ genoemd, blijven de gemoederen bezig houden met name aan de overkant van de Atlantische Oceaan, de VS. In navolging van het Amerikaanse AATIP, het ‘Advanced Aerospace Threat Identification Program’, een vijfjarig onderzoek van defensie naar UAP-meldingen dat in 2012 officieel beëindigd werd, is er door het Pentagon de ‘Unidentified Aerial Phenomena Task Force’ opgericht, een taakgroep die UAP-meldingen gaat coördineren en documenteren met name met het oog op de nationale veiligheid. De taakgroep werd recent  aangekondigd op 4 augustus j.l. door de plv. staatssecretaris van defensie David L. Norquist. (Dank voor je link Nico!) De UAP’s en alle commotie hieromtrent zijn inmiddels een ‘continuing story’ aan het worden en daarom onderstaand een korte terugblik over de berichtgeving rondom UAP’s. 

UFO credits; US Department of Defense

Berichtgeving UAP’s neemt een duikvlucht
De afgelopen jaren circuleerden er talloze berichten op (internet)kranten over ongeïdentificeerde luchtfenomenen (Eng. UAP’s) in de vorm van videobeelden en ooggetuigenverslagen van Amerikaans marinepersoneel. De berichtgeving nam met name een vlucht toen op 16 december 2017 in de krant The New York Times een artikel verscheen waarin het bestaan van officieel UAP-onderzoek door het Pentagon, het hoofdkwartier van defensie, werd onthuld. Het onderzoek ‘Advanced Aerospace Threat Identification Program’ (afgekort AATIP) bevatte beeldmateriaal en ooggetuigenverslagen over UAP’s met ongekende vliegmanoeuvres. Het vijfjarig onderzoek kostte 22 miljoen USD en werd in 2012 afgerond. O.a. politici en leden van nationale overheidsinstanties verzochten n.a.v. deze onthullingen om meer informatie. Een kleine twee jaar na het artikel in de NYT, volgde er een officiële verklaring van het Amerikaanse ministerie van defensie (DoD). Joseph Gradisher, toenmalig woordvoerder marine-operaties, gaf in september 2019 in een verklaring onder meer toe dat de UAP’s geen geheime testtoestellen zijn: “De marine duidt de objecten in deze videofragmenten aan als niet-geïdentificeerde luchtverschijnselen’of UAP’s.”

UAP-onderzoek
De Amerikaanse marine verklaarde destijds geen idee te hebben over de herkomst van de UAP’s maar wel dat het om authentiek materiaal ging. De beelden lijken snel bewegende objecten te tonen die zijn vastgelegd door geavanceerde infrarood sensoren. Dit jaar zijn de beelden officieel vrijgegeven, zie AB 29 april j.l.*. Volgens de marine gebeurt het met enige regelmaat dat UAP’s in de buurt van legerbases gespot worden en vormen deze gebeurtenissen een ‘ernstig veiligheidsrisico’. De reden dat de beelden toen officieel werden vrijgegeven is om marinepersoneel aan te moedigen om ‘invallen’ te melden die ze op vliegbases zien. Meer en meer berichten, interviews met marinepersoneel enz. volgden elkaar in rap tempo op. Begin dit jaar werd tevens bekend gemaakt dat Kevin Day, een voormalig marineofficier, bezig is een onderzoeksgroep voor UAP’s op te richten, ‘UAP eXpedition’ genaamd**. Deze non-profit organisatie heeft zichzelf ten doel gesteld om zoveel mogelijk kennis, beeld- en ooggetuigenverslagen van UAP’s te bundelen. O.a. Luis Elizondo, voormalig programmadirecteur van AATIP, en Tom DeLonge (mede-oprichter van ‘To The Stars Academy of Arts and Sciences’) maken deel uit van deze organisatie.

‘Unidentified Aerial Phenomenon Task Force’, Eric W. Davis
Inmiddels is er nu dus ook een militaire organisatie die in navolging van het AATIP, verder onderzoek naar UAP’s gaat doen. De onderzoeksgroep is door het Pentagon opgericht, en wordt ‘Unidentified Aerial Phenomenon Task Force’ genoemd. Het bestaan van deze groep is officieel aangekondigd op 4 augustus j.l. Het Pentagon heeft het mandaat van de inlichtingencommissie van de senaat om al het materiaal rondom UAP’s te verzamelen en gestructureerd te documenteren met het oog op de nationale veiligheid. De plv. staatssecretaris van defensie David L. Norquist, stelde: “De missie van de taakgroep is detectie, analyse en documentatie van deze UAP’s die een mogelijke bedreiging voor de nationale veiligheid kunnen vormen.” Ook hoopt hij dat de taakgroep meer inzicht zal krijgen in de aard en de origine van de UAP’s. De UAP-taakgroep zal iedere zes maanden rapport uitbrengen aan de senaat over de stand van zaken in het UAP-onderzoek.

Er werd inderdaad al langer over het bestaan van deze groep gespeculeerd. Op 23 juli j.l. verscheen er een artikel in The New York Times met nieuws dat de taakgroep toch wel iets bijzonders te melden zou hebben;‘No Longer in Shadows, Pentagon’s U.F.O. Unit Will Make Some Findings Public”,  luidde de kop in de NYT. Hierin werd gemeld dat de UAP-groep binnenkort meer zal onthullen over deze UAP’s en wel aan de inlichtingencommissie in de senaat. Deze onthulling komt naar aanleiding van uitlatingen van een voormalig Pentagon-AATIP programmaconsultant, de astrofysicus Eric W. Davis. Davis maakte wereldkundig dat hij in vertrouwelijke gesprekken met defensie in maart dit jaar de inlichtingencommissie op de hoogte heeft gesteld van de vondst van ‘voertuigen die niet gemaakt zijn op deze aarde’ (Eng. ‘off-world vehicles not made on this earth’) en dat bij een deel van het materiaalonderzoek men niet kon vaststellen wat het was, maar dat hijzelf (i.c. Davis) tot de conclusie kwam dat ‘mensen het niet zelf zouden kunnen fabriceren’.*** Davis liet zich tevens uit over vertrouwelijke gesprekken over UAP’s die reeds gevoerd waren in oktober 2019, o.a. met leden van de senaatscommissies voor defensie en de inlichtendiensten.

Een enkele vooraanstaande politicus gaf zijn reactie naar aanleiding van de uitlatingen van Davis. Harry Reid, voormalig woordvoerder van de democraten in de senaat en nauw betrokken bij eerder UAP-onderzoek, vertelde de NYT dat hij tot de conclusie gekomen was dat er UAP-materiaal in het bezit moest zijn van de regering, ik citeer Reid in het Engels: “After looking into this, I came to the conclusion that there were reports — some were substantive, some not so substantive — that there were actual materials that the government and the private sector had in their possession.” Meer details over wat de groep aan de inlichtingencommissie zal onthullen zijn (nog) niet bekend maar Marco Rubio, senator uit Florida, en voorzitter van de senaatscommissie van de inlichtingendiensten, is vastbesloten achter de herkomst van de UAP’s te komen, Rubio: “We have things flying over our military bases and places where we are conducting military exercises and we don’t know what it is — and it isn’t ours,” aldus Rubio aan het TV station CBS Miami, en voegde eraan toe: “Frankly, that if it’s something from outside this planet — that might actually be better than the fact that we’ve seen some technological leap on behalf of the Chinese or the Russians or some other adversary.”. Ongetwijfeld wordt vervolgd… Bronnen: Independant, CBS, NYT, militarytimes.

*https://www.astroblogs.nl/2020/04/29/het-pentagon-geeft-ufo-filmbeelden-van-de-amerikaanse-marine-officieel-vrij/

**https://www.astroblogs.nl/2020/01/22/marine-veteraan-richt-ufo-onderzoeksgroep-uap-expedition-op/

***https://www.nytimes.com/2020/07/23/us/politics/pentagon-ufo-harry-reid-navy.html

Share

Comments

  1. Wybren de Jong zegt

    Hoe zit het nu met de voorgestelde verklaringen van UAP’s in termen van weerballonnen die onder verschillende hoeken gefotografeerd of gefilmd zijn? Kan men daar alles mee verklaren of blijft er dan toch veel onverklaarbaar?

    • Angele van Oosterom zegt

      Inmiddels zijn er in de afgelopen drie decennia alleen al door NASA vanaf verschillende plekken in de VS 10-20 ballonmissies per jaar gelanceerd (met name vanaf Texas en Virginia). Het traject dat ze volgen is niet goed voorspelbaar. Vanaf het Roswell ‘UFO’ incident in 1947, toen werd ook al gesteld dat het mogelijk om een weerballon zou gaan, tot heden, in 2019 werd bv een UFO melding geïdentificeerd als een mogelijke onderzoeksballon van Google (Loon internetproject) of Darpa, wordt een ballon nog geregeld als mogelijke verklaring gegeven voor ongeidentificeerde luchtfenomenen. Als je echter de videofragmenten bekijkt en de getuigenverklaringen leest van het marinepersoneel krijg je niet het beeld van een ballon maar eerder van een wendbare, zeer snelle drone o.i.d. bovendien is er bv ook nog sprake van een verstoring van het wateroppervlak waargenomen, zie artikel ‘uss nimitz’ hieronder. Maar inderdaad de analyses van Mick West komen weer tot een heel andere uitkomst. Mogelijk biedt toekomstig onderzoek bv van UAP eXpedition (hun onderzoeksschip is vanaf a.s. november gestationeerd aan de kust van Californië) of nu van defensie meer duidelijkheid.

      https://petapixel.com/2020/04/28/that-navy-ufo-footage-has-an-optical-explanation/
      https://www.charlotteobserver.com/news/nation-world/national/article231825613.html
      https://www.history.com/news/uss-nimitz-2004-tic-tac-ufo-encounter

Speak Your Mind

*