19 mei 2024

OSIRIS-REx laat zien dat planetoïde Bennu regelmatig deeltjes uitstoot

Foto van Bennu, die laat zien dat het oppervlak van de planetoïde bezaait ligt met kleine rotsblokken. Credit: NASA/Goddard/University of Arizona

Waarnemingen gedaan met NASA’s OSIRIS-REx ruimteverkenner laten zien dat de kleine planetoïde Bennu met regelmaat deeltjes uitstoot, kleine steentjes. Bennu draait in 4,3 uur om z’n as en het is vooral tijdens de ‘middag en avond’, da’s een periode van zo’n twee uur, dat er uitstoot van deeltjes plaatsvindt. Het gaat om deeltjes die in de meeste gevallen tussen 0,5 en 1 cm groot zijn, de grootste was zes cm in doorsnede. De snelheid van de deeltjes is laag, pakweg 20 cm/s, het snelste deeltje dat OSIRIS-REx waarnam ging 3 m/s. De meeste deeltjes vallen na verloop van tijd weer terug op het oppervlak van Bennu, een aantal slagen erin los te komen en de ruimte in te verdwijnen.

Foto gemaakt met de NavCam 1 camera, waarop te zien is hoe Bennu deeltjes uitstoot, Credit: NASA/Goddard/University of Arizona

Op 20 oktober a.s. zal OSIRIS-REx afdalen naar het oppervlak en dan monsters gaan verzamelen, die terug naar de aarde moeten worden gebracht. Men is niet bang dat die losse deeltjes, die dus tijdens het ‘happy hour’ op Bennu worden uitgestoten, schade kunnen toebrengen aan het ruimtevaartuig, want het zijn er zo weinig en ze gaan zo langzaam dat het geen risico vormt. Met de camera’s van OSIRIS-REx heeft men sinds januari 2019 meer dan 300 deeltjes gezien, die door Bennu werden uitgestoten. Er zijn drie mogelijk oorzaken van de uitstoot:

  • als Bennu waterdamp uitstoot kan dat gepaard gaan met de uitstoot van rotsdeeltjes
  • als meteoroïden inslaan op Bennu leidt dat tot opspatten van deeltjes
  • door thermische stress kunnen rotsen scheuren en de kleine rotsdeeltjes kunnen dan omhoogspatten.

Met name de laatste twee oorzaken worden gezien als van toepassing zijnde op Bennu. In de late middag wordt de hoogste temperatuur bereikt en dat levert die thermische stress op, vergelijkbaar met thermische erosie van rotsgesteente op aarde.

Bron: NASA.

Share

Speak Your Mind

*