21 juni 2024

Een nieuwe manier om de deeltjes en krachten van het Standaard Model in 3D weer te geven

De generaties deeltjes van het Standaardmodel. Credit: Wikipedia

Het Standaard Model is hét model om de elementaire deeltjes en de natuurkrachten daartussen te beschrijven. Dát het model niet volledig is weten we, want zaken zoals donkere materie, donkere energie en de zwaartekracht zitten niet in het Standaard Model. En toch is SM, zoals we het maar even kort noemen, hét gangbare model dat de natuurkundigen hanteren. SM is ergens halverwege de jaren zeventig opgesteld en al net zo lang zijn er pogingen gedaan de deeltjes en krachten ervan visueel weer te geven, zoals met bovenstaande weergave, die de deeltjes á la de periodieke tabel weergeeft. Of met de weergave hieronder, die David Kaplan voor z’n film Particle Fever gebruikte.

Credit: David Kaplan/Particle Fever.

Maar altijd was er wel iets mis met dergelijke weergaves, dat er toch iets essentieels ontbrak. Zo laat de weergave bovenaan de kleurenlading niet zien en worden krachtvoerende deeltjes, zoals het foton, gelijkgesteld met de deeltjes waaruit materie bestaat, zoals quarks en elektronen. En in Kaplan z’n model lijkt alles te draaien om het Higgs boson, terwijl die niet zo prominent is en het lijkt ook alsof het foton (gamma teken) alleen met de u, c en t quarks reageert, terwijl dat niet zo is.

Kortom, het blijft zoeken naar de ideale weergave van de deeltjes en natuurkrachten volgens SM. En die lijkt nu gevonden! Chris Quigg (Fermi National Accelerator Laboratory in Illinois) heeft een nieuw driedimensionaal model opgesteld, dat hij de double simplex representation noemt, zo genoemd omdat de links- en rechtshandige deeltjes elk een simplex vormen, een generalisatie van een driehoek – goh, waarom moet ik toch opeens aan de Double Helix denken? Afijn, achter het model zit een hele ingenieuze gedachte, die in de bron volledig wordt beschreven ‘from scratch’. Ik volsta hier met het eindproduct van het double simplex model, dat hieronder interactief te zien en te besturen is.

Bron: Quanta Magazine.

Share

Speak Your Mind

*